Dokumendid

ico_punkt_punane Dokumendiregister
ico_kolmnurk_must 
Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi dokumendiregister
joon_punane_hajuv_10x700

ico_punkt_punane Dokumendid
joon_punane_hajuv_10x700

ico_pdfKooli kodukord (20.06.2011, muudetud 30.08.2022)                                                        ico_word Distantsõppe kord (18.12.2020)
ico_pdf Kooli arengukava_2020 – 2030
ico_pdf Kooli põhimäärus (16.07.2020)
ico_word Õpilasesinduse põhimäärus (16.09.2021)
ico_word Pedagoogide vabade ametikohtade täitmise kord (15.01.2013)
ico_word Tervisenõukogu tegutsemise alused
ico_word Tunnustamise kord (16.11.2006, muudetud 01.09.2017)
ico_word Kooli vastuvõtmise kord (01.08.2011, muudetud 28.02.2013)
ico_word Õpilaspiletite väljaandmise kord (01.10.2010)
ico_word E-päeviku kasutamise kord (muudetud 04.10.2017)
ico_word Isikuandmete töötlemine (01.01.2019) 

ico_punkt_punane Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õppekava
joon_punane_hajuv_10x700

ico_pdf Põhikooli õppekava üldosa  (muudetud 31.08.2022)

Ainekavad

ico_word Keel ja kirjandus
ico_word Võõrkeeled
ico_word Matemaatika
ico_word Loodusained
ico_word Sotsiaalained
ico_word Kunstiained
ico_word Tehnoloogia
ico_word Kehaline kasvatus
ico_word Valikained

Lisad

ico_word Õppetöö mitmekesistamiseks toimuvad tegevused
ico_word Liikluskasvatuse korraldus
ico_word Läbivad teemad, loodud tingimused ning käsitlemise põhimõtted
ico_word Üld- ja valdkondade pädevuste kujundamine tunniväliste tegevuste kaudu
ico_word Õpetaja töökava näidis
ico_word Näidis hindamismudeli koostamiseks
ico_word Hindamine põhikoolis (väljavõte põhikooli õppekavast  26.09.2019)


ico_word Gümnaasiumi õppekava üldosa (muudetud 14.08.2020)

Ainekavad

ico_word Keel ja kirjandus
ico_word Võõrkeeled
ico_word Matemaatika
ico_word Loodusained
ico_word Sotsiaalained
ico_word Kunstiained
ico_word Kehaline kasvatus
ico_word Usundiõpetus
ico_word Riigikaitse
ico_word Majandus- ja ettevõtlusõpe
ico_word Filosoofia
ico_word Uurimistöö alused
ico_word Meediaõpetus
ico_word Kultuurilugu
ico_word Joonestamine
ico_word Informaatika
ico_word Paikkonnaajalugu ja turismigeograafia
ico_word Õpioskused
ico_word Karjääriõpetus

Lisad

ico_word Üld- ja valdkonnapädevuste kujundamine tunniväliste tegevuste kaudu
ico_word Õppetöö mitmekesistamiseks toimuvad tegevused
ico_word Õpetuses ja kasvatuses läbivad teemad, loodud tingimused ning käsitlemise põhimõtted
ico_word Läbivate teemade kirjeldused
ico_word Hindamine gümnaasiumi astmes (väljavõte gümnaasiumi õppekavast 14.08.2020)


ico_word Hoolsuse hindamismudel (03.02.2012)
ico_word Käitumise hindamismudel põhikooliastmes (15.02.2018)
ico_word Käitumise hindamismudel gümnaasiumiastmes (15.02.2018)
ico_word Tugisüsteemid ja nende rakendamise kord (muudetud 01.09.2017)
ico_word
Üleminekueksamite juhend – põhikool (muudetud 04.01.2021) 
ico_word Üleminekueksamite juhend – gümnaasium (08.11.2016)
ico_word Arenguvestluste läbiviimise kord (27.09.2006)
ico_word Uurimistööde koostamise ja hindamise juhend (muudetud 23.03.2017)
ico_word Loovtöö koostamise juhend (20.09.2022)
ico_pdf Kirjalike tööde vormistamine (28.09.2022) 
ico_word Gümnaasiumi koolilõpueksami eristuskiri (02.12.2013)

ico_punkt_punane Blanketid
joon_punane_hajuv_10x700

Avaldus I klassi astumiseks 
Avaldus II – IX klassi astumiseks
ico_word Avaldus õpilase  väljaarvamiseks kooli õpilaste nimekirjast
 Pikapäevarühma avaldus
ico_word Avaldus uue õpilaspileti väljastamiseks
ico_word Teatis koolist pikaajalise puudumise kohta
ico_word Hinnete väljapaneku aja pikendamine

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/dokumendid/