Hoolekogu

ico_punkt_roheline esimees: Marju Limbak
põhikooli vanemate esindaja,
e-post
Palamuse.Hoolekogu@palamuse.edu.ee
ico_punkt_roheline liikmed:
Kaja Säärits – gümnaasiumi vanemate esindaja;
Katrina Tammistu,
Tiiu Kirsimäe – põhikooli õpetajate esindajad;
Eha Kuld
gümnaasiumi õpetajate esindaja;
Kaspar Laanes –
kooli õpilaste esindaja;
Raivo Kadaja
kooli pidaja esindaja.
ico_punkt_roheline aseesimees:
Maris Kägo
– põhikooli vanemate esindaja
ico_punkt_roheline sekretär:
Hele Kull
– vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/hoolekogu/