Hoolekogu

ico_punkt_roheline esimees: Mart Enel
põhikooli vanemate esindaja, e-post mart.enel@rmk.ee
ico_punkt_roheline liikmed
Marju Limbak
– gümnaasiumi vanemate esindaja;
Katrina Tammistu, Aive Jõessar – põhikooli õpetajate esindajad;
Eha Kuld – gümnaasiumi õpetajate esindaja;
Karola Ilmjärv – kooli õpilaste esindaja;
Urmas Astel – kooli pidaja esindaja.
ico_punkt_roheline aseesimees:
Kalvi Korkmann
– põhikooli vanemate esindaja
ico_punkt_roheline sekretär:
Hele Kull
– vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindaja

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/hoolekogu/