Meie väärtused

Õppijakesksus
mõistan, et igaüks on õppija;
tean, mida ja miks ma õpin;
loon õppimiseks sobiva keskkonna ja tingimused;
valesti tegemist ja eksimist ei karista, saan aru, et vigade tegemisest, läbikukkumistest algab õppimine;
julgen proovida ja julgen läbi kukkuda, et siis uuesti proovida.

Koostöö
otsin ise võimalusi koostööks;
loon ise ja hoian häid suhteid kõigi inimestega;
mõtlen kaasa, teen kaasa;
vastuolud lahendan asjaosalistega, konflikte seltskonda ei vii;
pean kokkulepetest kinni ja vajadusel aitan teistel kokkulepetest kinni pidada;
saan aru, et minu hoiak, käitumine on minu vastutus ja valik ning ei sõltu sellest, mida teised teevad.

Eeskuju
näitan oma käitumise ja olekuga ette, kuidas minuga võiks käituda;
märkan ja aitan, kui keegi on hädas;
olen JAH-inimene – valin positiivse hoiaku inimeste, ümbruse, keskkonna suhtes;
olen eeskuju nii koolis kui ka väljasool kooli.

Avatus
kuulan ja mõtlen kaasa, soovin mõista, koguda suheldes teavet;
tahan-suudan-teen: olen valmis ja osalen muutustes, olen suunamudija;
ütlen välja oma arvamuse ja aktsepteerin erinevaid arvamusi;
olen orienteeritud lahendustele, mitte takistustele;
loon ise ja naudin teiste loomingut.

/ Kooli arengukava 2020 – 2030 /

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/meie-pohivaartused/