Õppenõukogu

ÕPPENÕUKOGU KORRALISED KOOSOLEKUD 2021/2022 ÕPPEAASTAL 

detsember / 01. detsember 2021 nr 6
I trimestri kokkuvõte ja analüüs (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)

märts / 23. märts 2022  nr 1
II trimestri kokkuvõte ja analüüs (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)

juuni / 08. juuni 2022 nr 2
III trimestri kokkuvõte (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)
1.-8., 10.,11. klasside üleviimine järgmisesse klassi
täiendavate õppetööde määramine
9. klassi lõpetamine

juuni / 16. juuni 2022 nr 3
täiendavate õppetööde tulemused
9. klassi lõpetamine

juuni / 20. juuni 2022 nr 4
täiendavate õppetööde tulemused
12. klassi lõpetamine

august / 30. august 2022 nr 5    
2021/2022. õ.-a. lõpetamine
õppenõukogu töökava 2022/2023 õppeaastaks
üldtööplaan 2022/2023 õppeaastaks

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/oppenoukogu/