Õppenõukogu

ÕPPENÕUKOGU KORRALISED KOOSOLEKUD 2022/2023 ÕPPEAASTAL 

detsember / 30. november 2022 nr 6
I trimestri kokkuvõte ja analüüs (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)

märts / xx. märts 2023  nr 1
II trimestri kokkuvõte ja analüüs (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)

juuni / xx. juuni 2023 nr 2
III trimestri kokkuvõte (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)
1.-8., 10.,11. klasside üleviimine järgmisesse klassi
täiendavate õppetööde määramine
9. klassi lõpetamine

juuni / xx. juuni 2023 nr 3
täiendavate õppetööde tulemused
9. klassi lõpetamine

juuni / xx. juuni 2023 nr 4
täiendavate õppetööde tulemused
12. klassi lõpetamine

august / 23. august 2023 nr 5    
2023/2024. õ.-a. lõpetamine
õppenõukogu töökava 2023/2024 õppeaastaks
üldtööplaan 2023/2024 õppeaastaks

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/oppenoukogu/