Õppekorraldus

* Õpilased õpivad kodus iseseisvalt, õpetajate  toel.
* Igapäevane õppetöö aeg on planeeritud ajavahemikku 9.00 – 16.00.
* Igal hommikul hiljemalt kella 9.00 lisatakse Stuudiumisse antud päeva tundide ülesanded. Juures on kollane tunnitöö märge.
* Online tunni paneb õpetaja MS Teamsi kalendrisse hiljemalt eelmisel õppepäeval kell 16.00.
* Lapsevanem veendub, et õpilasel on olemas tehnilised vahendid (internet, arvuti/nutitelefon/tahvelarvuti, mikrofon, kõlarid/kõrvaklapid) veebitunnis osalemiseks. Vajadusel palub koolilt abi.
* Valmis päevatöö tuleb esitada vastavalt ülesande juhistele hiljemalt kell 16.00. Esitamata tööd märgistab õpetaja märkega “T”, mille õpetaja eemaldab töö kättesaamisel.
* Kui töö vajab täiendamist, märgistab õpetaja selle hüüumärgiga ja lisab selgituse.
* Õpetajad on valmis abistama ja nõustama üldjuhul kell 9.00 – 16.00.
* Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel. Päeva ülesanded pannakse üles ainult neis ainetes, mis on sellel päeval tunniplaanis.
* Suhtlemine ja nõustamine toimub Stuudiumis reeglina antud päeviku jututoas. Vajadusel saab õpetajaga kontakteeruda ka Suhtluse kaudu.
* Kui õpetaja ei vasta küsimusele koheselt ja õpilane ei oska edasi teha, siis tuleb võtta tegemisele järgmine ülesanne. Õpetaja vastab esimesel võimalusel.
* Õpilase haigestumisest teavitab lapsevanem klassijuhatajat hiljemalt kella 9.00.

Üldiste probleemide ja küsimuste korral (tehnilised vahendid, korralduslikud küsimused) palun võtke ühendust klassijuhataja või juhtkonnaga. Ainealaste teemade puhul aitab aineõpetaja, sh tööde esitamise tähtaja ning viisi osas. 

Tagasiside on väga oodatud. Tagasisidet saad anda SIIN.

Samuti palume end kursis hoida Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse juhistega:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.hm.ee/et
https://www.err.ee

Jäägem terveks!
OLPG juhtkond ja õpetajad

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/oppekorraldus/