Täitmata ametikohad

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium on turvaline inimeseks kasvamise koht, iga koolipere liige on kohaliku kultuuri kandja ja oma olemusega teistele eeskujuks. Oma koolis loome võimalused igaühele õppida vastavalt tema vajadusele, igaüks otsustab ja vastutab oma õppimise eest. Me teame, et vigade tegemisest algab õppimine ja julgustame edasi püüdma.

Tule meile ettevõtlik, avatud, koostöine, positiivse ellusuhtumisega
* haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordinaator- nõustaja  
(0,75 ametikohta, asenduskoht)

Sinu koordineerida on haridusliku erivajadusega õpilaste õppetööd, sinu nõustada on õpetajad ja lapsevanemad. Sul tuleb orienteeruda ametialases seadusandluses.

Ootame kandideerima ka siis, kes Sa pole veel eriala lõpetanud, aga oled teel sinna. 

Kui Sind kõnetavad [ddownload id=”4519″ text=”meie kooli väärtused”] saada oma CV ja motivatsioonikiri „Missugune on parim võimalik kaasava hariduse rakendamine üldhariduskoolis?“ kool@palamuse.edu.ee. Konkurss kestab sobiva töötaja leidmiseni. 
Lisainfo tel 5306 7628.

Kui tead kedagi, kes võiks sobida sellele ametikohale, siis jaga kuulutust ka temaga! 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/taitmata-ametikohad/