Esikoht ja head tulemused matemaatikaolümpiaadilt

4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonna voor toimus 11. märtsil 2022.
7.-12. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonna voor toimus 2. veebruaril 2022.

4.klasside arvestuses
I koht  JASPER KÄGO (4. a klass), osalejaid  25.
Õpilast juhendab Aime Ojasoo.

5.klasside arvestuses
II koht  LY-SANDRA VOOL,
III-IV koht  LINDA LAANEMÄE, osalejaid  19.
Õpilasi juhendab Eha Kuld.

6.klasside arvestuses
III koht  HEELIKA HALJAS, osalejaid  26.

12. klasside arvestuses
II koht  MARK PRITS.
III koht  REIMO KAABEL, osalejaid  3.
Õpilasi juhendab Kadri Lille.

Oma panuse andsid ka Adeele Palm (5. klass),  Markkus-Lauri Kalla (6. klass),  Andra Alaveer (6. klass), Angelika Look (6. klass), Natali Roomet (6. klass), Kaidi Maasing (6. klass). Õpilasi juhendavad Kadri Lille ja Eha Kuld.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/04/01/esikoht-ja-head-tulemused-matemaatikaolumpiaadilt-2/

Head 1. klassi astuvate laste vanemad,

ootame teie avaldusi. 
Avaldusi saab esitada, 31. augustini 2022, kuid sujuvaks õppeaasta alustamiseks võiks selle esitada 20. juuniks 2022.

 

Avalduse saab esitada SIIN või saata digitaalselt allkirjastatuna kool@palamuse.edu.ee.

1. klassi vajalike asjade nimekiri SIIN.

Lisaks eelnevale palume hiljemalt augustikuu lõpuks esitada lapse sünnitõendi või ID kaardi koopia, koolivalmiduskaart, tervisetõend (kui see on olemas) ning  õpilaspileti soovi korral foto (3×4 cm).

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/head-1-klassi-astuvate-laste-vanemad/

Teavitus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise ja kooli põhikooliks ümberkorraldamise kohta

24. märtsil 2022. a võttis Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Palamuse kooli gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

Väljavõte Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi 2022 otsusest nr 34:
“1. Lõpetada alates 1. septembrist 2023 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (registrikood 75003186) gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

2. 1. septembril 2022 ei avata Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis 10. ja 11. klassi.

3. Jõgeva Vallavalitsusel tagada Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös kõigile 2022.– 2023. õppeaastal 11. klassis õppida soovijatele võimalus jätkata õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis.

4. Jõgeva Vallavalitsusel teavitada Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa tegevuse lõpetamisest ja kooli ümberkorraldamisest põhikooliks kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Jõgevamaa Gümnaasiumi, OLPG töötajaid, õpilasi, lastevanemaid ning õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi hiljemalt 31. märtsiks 2022.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. “

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/teavitus-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumi-gumnaasiumiosa-sulgemise-ja-kooli-pohikooliks-umberkorraldamise-kohta/

Esikohad ja head tulemused olümpiaadidelt

Geograafia

12. klasside arvestuses (koht gümnaasiumi arvestuses)
I koht REIMO KAABEL (4.)
II koht TEIVO LIMBAK (6.), osalejaid 6 (gümnaasiumi arvestuses 34)

8. klasside arvestuses
I koht KASPAR LAANES (8. b klass)
II koht KERT SÄÄRITS (8. b klass), osalejaid 9.

Oma panuse andis ka Mark Prits (12. klass)
Õpilasi juhendab Virge Valdmaa.

* * *
Emakeel

12. klasside arvestuses 
III koht KAROLINA MÜÜR , osalejaid 15

Oma panuse andsid ka Õnneli Sepp (12. klass), Kertu Kivimurd (7. b klass), Reiljan Marleen (8. a. klass).
Õpilasi juhendab Tiiu Kirsimäe.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/02/23/esikohad-ja-head-tulemused-olumpiaadidelt/

Eripreemia õpilasetlejate konkursilt

Jõgeva linnaraamatukogus selgitati õpilasetlejate riigikonkursil 03.02.2022 välja maakonna parimad õpilasetlejad. 
Žürii, millesse kuulusid Eesti Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina Oomer, Jõgeva Raamatukogu direktor Kristi Pukk ning Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse ja etenduskunstide tudeng Sten Siirak, andis välja ka mitu eripreemiat.
Vanimas vanuserühmas pälvis eripreemia KAROLA ILMJÄRV (12. klass)
Õpilast juhendab Tiiu Kirsimäe.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/02/21/eripreemia-opilasetlejate-konkursilt/