Tagasi Vastuvõtt-le

1. klassi vastuvõtt

Head 1. klassi astuvate laste vanemad!

Ootame avaldusi 2021/2022 õppeaastal Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumisse õppima asumiseks.
Avaldusele lisaks tuleb esitada:
1) lapse sünnitunnistuse või IDkaardi koopia;
2) lapse seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi koopia (ei ole vajalik digitaalse esitamise korral).

ico_punkt_pruun Dokumente saab esitada kooli kantseleis  või digitaalselt allkirjastatuna aadressil kool@palamuse.edu.ee .

ico_punkt_pruun Koolivalmiduskaardi (koolieelse lasteasutuse seadus § 16 lõige 5) ja tervisekaardi võib tuua Teile sobival ajal, kuid hiljemalt augustikuu jooksul. Õpilaspileti foto (3 x 4 cm) esitada, kui soovite saada õpilaspiletit.

ico_punkt_pruun Avaldus 1. klassi astumiseks 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/vastuvott/1-klassi-vastuvott/