vakantne eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametikoht

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/10/07/vakantne-eesti-keele-ja-kirjanduse-opetaja-ametikoht/

Jõgevamaa aasta tugispetsialist ja huvialaõpetaja töötavad meie koolis

Jõgevamaa Aasta Õpetaja galal  7. oktoobril 2022 Põltsamaa kultuurikeskuses tunnustati  Jõgevamaa parimaid õpetajaid. 

Suure rõõmu ja uhkustundega annan jällegi teada, et
Jõgevamaa aasta tugispetsialist  2022 on Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi sotsiaalpedagoog MAILA KORKMANN ja 
Jõgevamaa aasta huvialaõpetaja 2022 on Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi logopeed ja rahvatantsutreener SIRJE KIIS

Palju õnne, Maila! Palju õnne, Sirje!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/10/07/jogevamaa-aasta-tugispetsialist-ja-huvialaopetaja-tootavad-meie-koolis/

Jõgeva valla aasta õpetaja 2022 on Aime Ojasoo

Jõgeva valla õpetajate päeva tänuõhtul 06. oktoobril tunnustati meie valla silmapaistvaid haridustöötajaid.

Suure rõõmu ja uhkustundega annan teada, et Jõgeva valla aasta üldhariduskooli õpetaja 2022 on Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi klassiõpetaja Aime Ojasoo.

Palju õnne, õpetaja Aime!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/10/06/jogeva-valla-aasta-opetaja-2022-on-aime-ojasoo/

lastevanemate üldkoosolek

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/09/16/lastevanemate-uldkoosolek/

Tule meile eripedagoogiks!

Rohkem infot SIIT!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/08/17/meil-on-vakantsi-vajame-pohikooli-saksa-keele-opetajat-ja-eripedagoogi/

Teavitus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise ja kooli põhikooliks ümberkorraldamise kohta

24. märtsil 2022. a võttis Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Palamuse kooli gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

Väljavõte Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi 2022 otsusest nr 34:
“1. Lõpetada alates 1. septembrist 2023 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (registrikood 75003186) gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

2. 1. septembril 2022 ei avata Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis 10. ja 11. klassi.

3. Jõgeva Vallavalitsusel tagada Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös kõigile 2022.– 2023. õppeaastal 11. klassis õppida soovijatele võimalus jätkata õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis.

4. Jõgeva Vallavalitsusel teavitada Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa tegevuse lõpetamisest ja kooli ümberkorraldamisest põhikooliks kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Jõgevamaa Gümnaasiumi, OLPG töötajaid, õpilasi, lastevanemaid ning õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi hiljemalt 31. märtsiks 2022.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. “

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/teavitus-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumi-gumnaasiumiosa-sulgemise-ja-kooli-pohikooliks-umberkorraldamise-kohta/

Palamuse kooli õuesõppenädal

Sel nädalal on üle-Eestiline õuesõppenädal, mis meie koolis sai toreda avalöögi.
2. klass kordas õues geomeetrilisi kujundeid. Lapsed toimetasid rühmades ja pidid ühiselt moodustama loosi teel saadud kujuneid. Kujundite moodustamise vahenditeks oli kas hüppenöör või looduslikud materjalid.
Lisaks mängiti geomeetriliste kujundite kordamise mängu “Kivi, paber, käärid”.

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/11/01/palamuse-kooli-ouesoppenadal/

head tulemused Jõgeva maakonna noorte 4-võistluse meistrivõistlustelt

Jõgeva maakonna noorte 4-võistluse meistrivõistlusted toimusid 15.09.2022 Jõgeval.

Meie kooli õpilastest jõudsid pjedestaalile järgmised õpilased:
poisid
U-14 vanuseklassis
maakonna meister ROMER RÄÄBIS (7. klass)

U-16 vanuseklassis
2. koht – OSKAR KEVVÄT (8. a klass)

tüdrukud
U-16 vanuseklassis
3. koht – MARLEEN REILJAN (9. a klass)

Oma panuse andsid ka:
3. klass – Damelia Limbak
4. klass – Sander Toim
5. a klass – Luisa Mirell Kalamees, Mariela Renate Labe, Luise Sofie Kolde, Jasper Kägo, Oliver Jõemets
6. klass – Kerli Aus, Adeele Palm, Celia Raja, Marii Eliis Libba, Linda Laanemäe, Ly-Sandra Vool, Rico Sebastian Klaar
7. klass – Rasmus Soomelt
8. a klass – Kertu-Kaisa Kalamees, Kertu Kivimurd
9. a klass – Kauro Pärn
9. b klass – Daniela Limbak

Õpilasi juhendavad Ester Laumets, Vallo Väljaots, Merike Olgo.

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/09/19/head-tulemused-jogeva-maakonna-noorte-4-voistluse-meistrivoistlustelt/