Üldkoosolek 20.09.2023

16.00 – 16:45 saab sööklas koolilõunat
17:00 algab väikeses saalis üldkoosolek

Vajalik eelregistreerimine: https://palamuse.ope.ee/registreeri

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/09/07/uldkoosolek-20-09-2023/

Koolibussid 2023/2024

Koolibusside ajad alates 04.09.2023

Koolibussidega seotud küsimustega palume pöörduda Jõgeva Vallavalitsusse Helle Kajaste poole helle.kajaste@jogeva.ee

_ _ _

Väljavõte MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse 30.08.2023 kirjast koolile

Meie keskus tegeleb maakonna bussiliinide korraldamisega Jõgevamaal. Jagame jooksvalt Jõgevamaad puudutavat ühistranspordi infot enda kodulehel ja FB-lehel, et ühistranspordi kasutajad oleksid muudatuste ja sõiduvõimalustega kursis. Kuna paljud keskustest eemal elavad koolilapsed ja ka osa koolipersonalist kasutab ühistransporti, siis anname infoks teada ja palume seda ka jagada, et läbi nende kanalite saab jooksvalt teavet Jõgevamaa ühistranspordi uudistest, nt hakates meie keskuse jälgijaks FB-s. Alates 01.09.2023 muutuvad mitmed Jõgeva valda puudutavate bussiliinide sõiduplaanid. Täpsem info kodulehel: https://uhistransport.ee/jogeva-maakonnaliinide-soiduplaanide-muudatused-alates-01-09-2023/ ja FB-s: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085387637003

Peagi saabuva kooliperioodi valguses oleks hea bussiga sõitjatele meelde tuletada:

Kui olete uus reisija (ka õpilased) ning Teil ei ole sõidukaarti, siis palun ostke bussijuhi käest sõidukaart, mis maksab 2 eurot.
See info ei puuduta valla poolt korraldatud õpilasliine.
See kaart tuleb igal sisenemisel läbi „piiksutada“. Sellega saab sõita tasuta kõigil riiklikult doteeritud ühistranspordi liinidel.
Sellel kaardil ei ole hetkel kehtestatud kehtivuse lõpptähtaega.

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/08/31/koolibussid-2023-2024/

Kooliaasta avaaktus

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/08/29/1-septembri-aktus/

1. klassi vastuvõtt

Esita avaldus siin .
Täiendav infot siin.
I klassi vajalikud õppevahendid.

Uutele õpilastele luuakse Stuudiumi konto peale 2022/2023. õppeaasta sulgemist (umbes 25. augustil). Enne Stuudiumi taotlusi ei rahuldata.

Kõik kooli õpilased saavad õpikud 1. septembril 2023 klassijuhataja tunnis.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/04/11/1-klassi-vastuvott-2/

Teavitus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise ja kooli põhikooliks ümberkorraldamise kohta

24. märtsil 2022. a võttis Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Palamuse kooli gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

Väljavõte Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi 2022 otsusest nr 34:
“1. Lõpetada alates 1. septembrist 2023 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (registrikood 75003186) gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

2. 1. septembril 2022 ei avata Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis 10. ja 11. klassi.

3. Jõgeva Vallavalitsusel tagada Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös kõigile 2022.– 2023. õppeaastal 11. klassis õppida soovijatele võimalus jätkata õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis.

4. Jõgeva Vallavalitsusel teavitada Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa tegevuse lõpetamisest ja kooli ümberkorraldamisest põhikooliks kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Jõgevamaa Gümnaasiumi, OLPG töötajaid, õpilasi, lastevanemaid ning õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi hiljemalt 31. märtsiks 2022.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. “

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/teavitus-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumi-gumnaasiumiosa-sulgemise-ja-kooli-pohikooliks-umberkorraldamise-kohta/

kooli kantselei suvevaheajal

avatud tööpäeviti kella 9-16

Vahetult enne tulekut vaadata kodulehel kantselei lahtiolekuaeg üle,
sest siin kajastuvad jooksvad muudatused.
Vajadusel saab  kokku leppida varasema või hilisema aja vajalikeks toiminguteks tel 588 57771 või kool@palamuse.edu.ee.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/06/13/kooli-kanselei-suvevaheajal/

Esikohad Nuti-Mati matemaatikas vabariiklikult võistluselt

Nutisport korraldab Eesti meistri-, karika- ja rahvaspordivõistlust Nuti-Mati matemaatikas.
Meistrivõistlustel võisteldakse tippspordi kategoorias individuaalselt.
Rahvaspordivõistlustel võisteldakse rahvaspordi kategoorias individuaalselt.
Karikavõistlustel võisteldakse võistkondadena (valitakse etteantud punktide alusel individuaaltulemustest).
2022/2023. õppeaastal toimuvad Eesti VII meistri-, karika- ja rahvaspordivõistlus Nuti-Mati matemaatikas.

28.03.2023 toimus meistrivõistluste Kesk-Eesti finaal Palamusel.
17.04.2023 toimus vabariiklik finaal.
Meistrivõistluste võistluskeem: maakondlik võistlus koolis> piirkondlikud finaalid > vabariiklik finaal.

3. klasside arvestuses
I koht KERTTU PATRAEL, osalejaid 17

Õpilast juhendavad Eha Kuld ja Merike Olgo.

1. klasside arvestuses
I koht RANDO PATRAEL, osalejaid 14

Õpilast juhendab Mariliis Kaasik.

Kogu arvestuses saavutas meie kool II koha.

Oma panuse andsid ka
2. klassist: Richard Vestel
4. klassist: Kevin Patrael

5. a klassist: Jasper Kägo
6. klassist: Linda Laanemäe
7. klassist: Markus-Lauri Kalla
8. b klassist: Lauri Kabral
9. b klassist: Kaspar Laanes


Õpilasi juhendavad Eha Kuld, Kristin Rand, Annetta VohlaKatrina Tammistu
Aime Ojasoo.

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/04/18/head-tulemused-vabariiklikult-nutispordi/