logokonkurss

täpsem info SIIN

 

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/03/24/logokonkurss/

esikohad matemaatikaolümpiaadilt

21.02.2023 toimus 4.-6.klasside matemaatikaolümpiaadi Jõgeva maakonna voor Palamusel.

5. klasside arvestuses
I koht JASPER  KÄGO ( 5.a klass), osalejaid 24.

Õpilast juhendab Aime Ojasoo.

6. klasside arvestuses
I-II koht LINDA LAANEMÄE ( 6. klass), osalejaid 17.

Õpilast juhendab Kristin Rand.

Oma panuse andisid:
4. klass: Sander Toim, Oliver Leiten, Iti Korkmann
6. klass: Ly-Sandra Vool

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/02/22/esikohad-matemaatikaolumpiaadilt/

esikoht ja head tulemused geograafiaolümpiaadilt

14.02.2023 toimus geograafiaolümpiaadi Jõgeva maakonna voor.

7. klasside arvestuses
I koht MARKKUS-LAURI KALLA  (7. a klass), osalejaid 15.

9. klasside arvestuses
II koht JASPER SOOMELT  (9. b klass)
III koht MARLEEN REILJAN  (9. a klass), osalejaid 18.

Õpilasi juhendab Virge Valdmaa.

Oma panuse andisid:
7. a klass:  Ott Korkmann, Rasmus Soomelt
8. a klass: Patrick Krull, Sten-Joosep Mällo, Kaarel Toim, Kertu Kivimurd
9. b klass: Kaspar Laanes, Kert Säärits 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/02/22/esikoht-ja-head-tulemused-geograafiaolumpiaadilt-3/

hea tulemus matemaatikaolümpiaadilt

01.02.2023 toimus 7.-9.klasside matemaatikaolümpiaadi Jõgeva maakonna voor Palamusel.

9. klasside arvestuses
II koht KASPAR LAANES ( 9.b klass), osalejaid 14.

Õpilast juhendab Eha Kuld.

Oma panuse andisid:
7. a klass:  Markkus-Lauri Kalla, Andra Alaveer,  Angelika Look
8. a klass: Martin Tuka, Patrick Krull

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/02/06/hea-tulemus-matemaatikaolumpiaadilt-2/

vakantne eesti keele ja kirjanduse õpetaja ametikoht

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/10/07/vakantne-eesti-keele-ja-kirjanduse-opetaja-ametikoht/

Tule meile eripedagoogiks!

Rohkem infot SIIT!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/08/17/meil-on-vakantsi-vajame-pohikooli-saksa-keele-opetajat-ja-eripedagoogi/

Teavitus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise ja kooli põhikooliks ümberkorraldamise kohta

24. märtsil 2022. a võttis Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Palamuse kooli gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

Väljavõte Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi 2022 otsusest nr 34:
“1. Lõpetada alates 1. septembrist 2023 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (registrikood 75003186) gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

2. 1. septembril 2022 ei avata Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis 10. ja 11. klassi.

3. Jõgeva Vallavalitsusel tagada Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös kõigile 2022.– 2023. õppeaastal 11. klassis õppida soovijatele võimalus jätkata õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis.

4. Jõgeva Vallavalitsusel teavitada Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa tegevuse lõpetamisest ja kooli ümberkorraldamisest põhikooliks kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Jõgevamaa Gümnaasiumi, OLPG töötajaid, õpilasi, lastevanemaid ning õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi hiljemalt 31. märtsiks 2022.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. “

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/teavitus-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumi-gumnaasiumiosa-sulgemise-ja-kooli-pohikooliks-umberkorraldamise-kohta/

hea tulemus bioloogiaolümpiaadilt

17.02.2023 toimus bioloogiaolümpiaadi Jõgeva maakonna voor.

6. klasside arvestuses
III koht LY-SANDRA VOOL  (6. klass), osalejaid 5.

Õpilast juhendab Egle Plato.

Oma panuse andisid:
7. a klass: Rasmus Soomelt
8. a klass: Martin Tuka, Patrick Krull
9. a klass: Marleen Reiljan, Ott Oskar Palm

Õpilasi juhendavad Egle Plato ja Virge Valdmaa.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/03/15/hea-tulemus-bioloogiaolumpiaadilt-3/