esikohad ja head tulemused Nuti-Mati matemaatikas Kesk-Eesti finaalist

Nutisport korraldab Eesti meistri-, karika- ja rahvaspordivõistlust Nuti-Mati matemaatikas.
Meistrivõistlustel võisteldakse tippspordi kategoorias individuaalselt.
Rahvaspordivõistlustel võisteldakse rahvaspordi kategoorias individuaalselt.
Karikavõistlustel võisteldakse võistkondadena (valitakse etteantud punktide alusel individuaaltulemustest).
2021/2022. õppeaastal toimuvad Eesti VII meistri-, karika- ja rahvaspordivõistlus Nuti-Mati matemaatikas.

30.03.2022 toimus meistrivõistluste Kesk-Eesti finaal Palamusel.
19.04.2022 toimub vabariiklik finaal.
Meistrivõistluste võistluskeem: maakondlik võistlus koolis> piirkondlikud finaalid > vabariiklik finaal.

tippspordi
12. klasside arvestuses
I koht  MARK PRITS, osalejaid 6
osaleb vabariiklikus finaalis

9. klasside arvestuses
I koht  MOORITS ENEL
osaleb vabariiklikus finaalis
II koht  JAN RAUDSEPP; osalejaid 7

8 klasside arvestuses
I koht  KASPAR LAANES (8. b klass)
osaleb vabariiklikus finaalis
III koht  RAGNAR KLAOS (8. b klass), osalejaid 7

3. klasside arvestuses
I koht  ITI KORKMANN
osaleb vabariiklikus finaalis
III koht  KEVIN PATRAEL, osalejaid 7

2. klasside arvestuses
I koht KERTTU PATRAEL, osalejaid 7
osaleb vabariiklikus finaalis

1. klasside arvestuses
I koht RICHARD VESTEL, osalejaid 7
osaleb vabariiklikus finaalis

4. klasside arvestuses
II koht JASPER KÄGO
osaleb vabariiklikus finaalis
III koht  OLIVER JÕEMETS, osalejaid 7

7. klasside arvestuses
III koht  LAURI KABRAL (7. b klass), osalejaid 7

6. klasside arvestuses
III koht  HEELIKA HALJAS, osalejaid 6

Oma panuse andsid ka
1. klassist: Laura Hämelainen
2. klassist: Milana Raizvihh
3. klassist: Sander Toim

4. a klassist: Susanna Soots
5. klassist: Linda Laanemäe, Mairo Leiten
6. klassist: Rasmus Soomelt
7. a klassist: Kertu – Kaisa Kalamees, Patrick Krull, Sten-Joosep Mällo
9. klassist: Hanna Vahtra, Kaisa Õun, Robert Lille, Kaspar Tuvike

Õpilasi juhendavad Eha Kuld, Kadri Lille, Annetta Vohla, Aime Ojasoo ja Katrina Tammistu.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/04/12/esikohad-ja-head-tulemused-nuti-mati-matemaatikas-kesk-eesti-finaalist/

Kooli kokkutulek 4. juunil 2022


Registreeru juba täna SIIN!

Kokkutuleku päevakava SIIN.

Osalustasu: 3. juunini 2022 15 eurot.
Samal päeval tasudes on osalustasu 20 eurot.
Kooli endistel töötajatel ja õpetajatel osalustasu ei ole.

Osalustasude kontoandmed:
makse saaja : Jõgeva Vallavalitsus
arveldusarve number: EE384204278619514605 (Coop Pank)
selgitus: OLPG, osaleja nimi, lend või lõpetamise aastaIgavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/04/01/kooli-kokkutulek-4-juunil-2022/

Esikoht ja head tulemused matemaatikaolümpiaadilt

4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonna voor toimus 11. märtsil 2022.
7.-12. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonna voor toimus 2. veebruaril 2022.

4.klasside arvestuses
I koht  JASPER KÄGO (4. a klass), osalejaid  25.
Õpilast juhendab Aime Ojasoo.

5.klasside arvestuses
II koht  LY-SANDRA VOOL,
III-IV koht  LINDA LAANEMÄE, osalejaid  19.
Õpilasi juhendab Eha Kuld.

6.klasside arvestuses
III koht  HEELIKA HALJAS, osalejaid  26.

12. klasside arvestuses
II koht  MARK PRITS.
III koht  REIMO KAABEL, osalejaid  3.
Õpilasi juhendab Kadri Lille.

Oma panuse andsid ka Adeele Palm (5. klass),  Markkus-Lauri Kalla (6. klass),  Andra Alaveer (6. klass), Angelika Look (6. klass), Natali Roomet (6. klass), Kaidi Maasing (6. klass). Õpilasi juhendavad Kadri Lille ja Eha Kuld.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/04/01/esikoht-ja-head-tulemused-matemaatikaolumpiaadilt-2/

Teavitus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise ja kooli põhikooliks ümberkorraldamise kohta

24. märtsil 2022. a võttis Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Palamuse kooli gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

Väljavõte Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi 2022 otsusest nr 34:
“1. Lõpetada alates 1. septembrist 2023 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (registrikood
75003186) gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

2. 1. septembril 2022 ei avata Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis 10. ja 11. klassi.

3. Jõgeva Vallavalitsusel tagada Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös kõigile 2022.–
2023. õppeaastal 11. klassis õppida soovijatele võimalus jätkata õpinguid Jõgevamaa
Gümnaasiumis.

4. Jõgeva Vallavalitsusel teavitada Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa
tegevuse lõpetamisest ja kooli ümberkorraldamisest põhikooliks kirjalikult Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Jõgevamaa Gümnaasiumi, OLPG töötajaid, õpilasi, lastevanemaid ning
õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi hiljemalt 31. märtsiks 2022.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. “

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/teavitus-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumi-gumnaasiumiosa-sulgemise-ja-kooli-pohikooliks-umberkorraldamise-kohta/

Esikohad ja head tulemused olümpiaadidelt

Geograafia

12. klasside arvestuses (koht gümnaasiumi arvestuses)
I koht REIMO KAABEL (4.)
II koht TEIVO LIMBAK (6.), osalejaid 6 (gümnaasiumi arvestuses 34)

8. klasside arvestuses
I koht KASPAR LAANES (8. b klass)
II koht KERT SÄÄRITS (8. b klass), osalejaid 9.

Oma panuse andis ka Mark Prits (12. klass)
Õpilasi juhendab Virge Valdmaa.

* * *
Emakeel

12. klasside arvestuses 
III koht KAROLINA MÜÜR , osalejaid 15

Oma panuse andsid ka Õnneli Sepp (12. klass), Kertu Kivimurd (7. b klass), Reiljan Marleen (8. a. klass).
Õpilasi juhendab Tiiu Kirsimäe.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/02/23/esikohad-ja-head-tulemused-olumpiaadidelt/