Distantsõppe tagasiside ja ettepanekud

Palun jaga oma arvamust, kuidas on seni meie koolil distantsõppes läinud. Mis on õnnestunud? Mida võiks teha teisiti?

Vastama on oodatud kõik OLPG õpilased, lapsevanemad ning õpetajad.

Oma mõtteid saab kirja panna siin.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/03/25/distantsoppe-tagasiside-ja-ettepanekud/

Distantsõppe periood pikeneb tõenäoliselt aprilli lõpuni

Hea koolipere!

Aitäh kõigile, õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele, et olete suutnud nii hästi selle suure muutusega elukorralduses kaasa tulla!

Nagu haridusminister Mailis Reps teada andis, pikeneb distantsõppe periood vähemalt kaks nädalat alates 30. märtsist. Tõenäoline on, et koolid jäävad suletuks vähemalt aprilli lõpuni.

Kui esiagu suhtusime distantsõppesse kui lühiajalisse kriisimeetmesse, siis nüüd on selge, et paratamatult tuleb igaühel oma elukorraldust olukorrale vastavaks kohandada. Õpilastel tuleb veel vähemalt kuu aega arendada enesejuhtimise oskusi ja õppida ise oma aega planeerima ning õppimise eest vastutust võtma.

Õpetajatel tuleb tahes-tahtmata arvestada õpilaste erineva tempo ja rütmiga nii õpiülesannete andmisel kui ka nõustamisel. Ja vanemad saavad nii oma lapsi kui õpetajaid toetada, aidata õpilastel seada sisse kindel päevarutiin, et vajalikud asjad saaks tehtud ning anda kooli kodulehel õpetajatele ja koolile tagasisidet selle kohta, kuidas läheb. 

Esimese nädala tagasisidena võib öelda, et meil läheb täitsa kenasti. Oleme suutnud vältida mitmeid karisid, hoida üksteist ja ka iseennast. Endiselt on olukord kõigile uus ja pidevas muutumises nii kasutatavate vahendite, keskkondade kui ka koormuse osas. Oleme selle esimese nädala jooksul kõik väga-väga palju õppinud.

Ühtlasi julgustame kooli poole pöörduma, kui tekivad raskused tehniliste vahendite kasutamisega, kui internetimahtu jääb väheks, kui on vaja üldist tuge olukorraga toime tulekul. Aitame nii, kuidas oskame ja saame!
Ühendust saab võtta nii klassijuhataja, sotsiaalpedagoogi kui ka direktoriga.
Vaid koostöös saame me õnnestuda!

Endiselt saame enda piirkonnas olla rahulikud ja pingevabad. Selleks, et see nii ka jääks palun kõigil silmas pidada ja ka oma laste ja lähedastega läbi rääkida, mida praegune olukord tähendab. Kahjuks võib aga endiselt oodata haigestumiste kasvu ja seetõttu tuleb meil kõigil olla eriti hoolikad, et levikule mitte hoogu juurde anda.

Tänasel pressikonverentsil andis peaminister teada, et muuhulgas suletakse mänguväljakud, üksteisest tuleb hoida 2 m vahemaad (va kui olete üks perekond), kaubanduskeskustes müüakse ainult toidukaupu, pubid, meelelahutusasutused suletakse.
See tähendab hoidumist inimestega kokku puutumast. See tähendab seda, et ka sõpradega ei saa praegu palliplatsil kokku saada. See tähendab seda, et kaupluses käiakse nii harva kui võimalik ja tuttavaga ei jääda poe ukse juurde lobisema. See tähendab igasuguste kokkusaamiste ära jätmist.
Aga ühtlasi tähendab see ka õues päikese nautimist, aga eht-eestlaslikult, teiste inimestega distantsi hoides.

Püsigem terved ja positiivsed!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/03/25/distantsoppe-periood-pikeneb-toenaoliselt-aprilli-lopuni/

Juhul, kui Stuudium ei tööta

Kui Stuudiumisse mingil põhjusel ei saa, siis sälitage rahu ja proovige mõne aja pärast uuesti.
Ülesandeid saab hakata lahendama kui ühendus on taastatud.
Ülesannete vastuste esitamise tähtaegu vajadusel pikendatakse. Jälgige õpetajate edastatud infot. 

Sel ajal, kui Stuudiumit kasutada ei saa, koostagu igaüks distantsõppe kuupäevadeks päevakava, mille järgi ta õpib, puhkab / aktiivselt liigub ja tegutseb.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/03/16/kui-stuudiumi-ei-toota/

õppekorraldus distantsõppe perioodil

Alates 16. märtsist toimub õppetöö meie koolis alljärgnevalt:

* Õpilased õpivad kodus iseseisvalt, õpetajate ja vanemate toel.
* Igal hommikul kell 9 on Stuudiumis antud päeva tundidena üleval selle päeva õpiülesanded vajalike juhenditega.
* Valmis päevatöö tuleb esitada hiljemalt kella 16 vastavalt ülesande juhistele.
* Õpetajad on valmis abistama ja nõustama kella 9 – 16.
* Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel. Päeva ülesanded pannakse üles ainult neis ainetes, mis on sellel päeval tunniplaanis.
* Suhtlemine ja nõustamine toimub Stuudiumi sõnumites. Õpetajad avavad hommikul selle päeva tunniplaanis olevate ainete küsimuste-vastuste teemad, kuhu tuleb oma päevaülesannet puudutavad küsimused kirjutada.
* Kui õpetaja ei vasta küsimusele kohesel ja õpilane ei oska edasi teha, siis tuleb võtta tegemisele järgmine päevaülesanne. Õpetaja vastab esimesel võimalusel.
* Õppematerjalid on üleval Stuudiumi TERAs ja lingitakse päevaülesande juurde.
* Kui õpilane ei saa antud päeval õppetöös osaleda, tuleb ta märkida puudujaks koos vastava põhjendusega. Päevaülesannetele rakendub siis tavapärane 10-päeva reegel.
* Üldiste probleemide ja küsimuste korral palun võtke ühendust klassijuhataja või juhtkonnaga. Ainealaste teemade puhul aitab aineõpetaja.

Juhime tähelepanu, et õppetöö jätkub endises mahus, tegemist ei ole vaheajaga!

Samuti palume end kursis hoida Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse juhistega:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.hm.ee/et
https://www.err.ee

Jäägem terveks!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/03/13/oppekorraldus-distantsoppe-perioodil/

Kooli kantselei eriolukorra ajal

töötab. Kontakt kool@palamuse.edu.ee või tel 58 857 771.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/03/13/kooli-kantselei-karantiini-ajal/