Tagasi Vastuvõtt-le

1. klassi vastuvõtt

1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapse vanem kooli direktorile 14. juuniks 2019 kirjaliku avalduse,
1 foto õpilaspileti tarbeks ja järgmised dokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad:

1) lapse sünnitunnistuse;
2) lapse tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul;
3) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte
4) koolivalmiduse kaardi  (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 lõige 5)

ico_punkt_pruun Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral.

ico_punkt_pruun Dokumente saab esitada kooli kantseleis  või digitaalselt allkirjastatuna aadressil kool@palamuse.edu.ee

ico_punkt_pruun Avaldus 1. klassi astumiseks – kliki siia (.doc)

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/vastuvott/1-klassi-vastuvott/