Vastuvõtt

ico_punkt_roheline Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord – kliki siia(.doc)

ico_punkt_roheline Vastuvõtt 1. klassi (2020/2021 õppeaastaks)

ico_punkt_roheline Vastuvõtt 10. klassi (2020/2021 õppeaastaks)

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/vastuvott/

1. klassi vastuvõtt

1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapse vanem kooli direktorile 15. juuniks 2020 kirjaliku avalduse, 1 foto õpilaspileti tarbeks ja järgmised dokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad: 1) lapse sünnitunnistuse; 2) lapse tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul; 3) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte 4) koolivalmiduse kaardi  (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 …

10. klassi vastuvõtt

10. KLASSI VASTUVÕTT 2020/2021 ÕPPEAASTAKS   Täpsema info õpetatavatest kohustuslikest- ja valikainetest leiate siit – “Õppetöö gümnaasiumiastmes” LISAKS HEALE HARIDUSELE … meie kool võimaldab (kattes osaliselt kulud!) soovijatel autojuhi B-kategooria algastme koolituse läbimise   on meil võimalik ennast teostada ka huvitegevuses   on meil alati KEVAD SÜDAMES!   SISSEASTUMISKATSED toimuvad   22. aprillil 2020, algusega kell …