Vastuvõtt

ico_punkt_roheline Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord – kliki siia(.doc)

ico_punkt_roheline Vastuvõtt 1. klassi (2017/2018 õppeaastaks)

ico_punkt_roheline Vastuvõtt 10. klassi (2017/2018 õppeaastaks)

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/vastuvott/

1. klassi vastuvõtt

1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapse vanem kooli direktorile 12. juuniks 2017 kirjaliku avalduse, 1 foto õpilaspileti tarbeks ja järgmised dokumendid või nende ametlikult kinnitatud koopiad: 1) lapse sünnitunnistuse; 2) lapse tervisekaardi või ametlikult kinnitatud väljavõtte tervisekaardist selle olemasolul; 3) vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte 4) koolivalmiduse kaardi  (Koolieelse lasteasutuse seadus § 16 …