VEPA Käitumisoksuste Mäng

Alates 2015. aastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoksuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule. 

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015.õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.

Meie koolist on VEPA metoodika koolituse läbinud õpetajad Katrina Tammistu, Ester Laumets, Luule Toome, Aime Ojasoo, Külli Kolde, Liis Ränik, Mariliis Kaasik, Eret Krull, Riin Tammiste ja Annetta Vohla.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.

2016-2018 aastatel Eestis läbiviidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi nooremteaduri Karin Streimanni esinemisest.

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.

Lastele meeldivad kõige rohkem sellised VEPA elemendid nagu nimepulgad, memme vigurid, kiidud ja VEPA mäng. Oleme märganud, et VEPA on mõjunud tunnikorrale positiivselt ning erimeelsused klassiruumis saavad kiiremini lahendatud. Õpetajad on pannud tähele, et lapsed oskavad märgata ja kiita soovitud käitumist ning oskavad anda tagasisidet mittesobivale käitumisele nii, et see kedagi ei solva. Lapsevanemad on andnud teada, et neile väga meeldib VEPA metoodika kasutamine koolis, eriti üle klassi kiitmine ja kirjalikud kiidud.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning saavad jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes.  Kui õpetajal on VEPA metoodika käes, siis ta võib seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda, nagu  teeb seda juba mitmendat aastat õpetaja Katrina Tammistu. Meie koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud ka sotsiaalpedagoog, psühholoog, õppejuht ja koolijuht, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.  Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/vepa/