Õpilaste õppekäigud

Keskkonnaprogramm: Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programm

Alamprogramm: Üldharidussüsteemi õpilaste õppeprogrammi läbiviimine

Projekti nimi: Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilaste õppekäigud 2021/2022 õppeaastal

Projekti eesmärk: Õppekavaga seotud teadmiste kinnistamine praktiliste tegevuste kaudu erinevates aktiivõpet pakkuvates õppekeskustes.

 

 

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/oppekaigud/