Õppeainete vaheline lõiming Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine
Taotlusvoor: 1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks – 25.06.2019-31.03.2023
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus
Projekti nimi: Õppeainete vaheline lõiming Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis

Projekti eesmärgiks on arengut toetava täiendkoolituse, seminaride ja tugitegevuste abil rakendada õppeainete vahelist lõimingut meie koolis ning suurendada seeläbi õppetöö mõtestatust õpilastele. Meie kooli põhiväärtusteks on koostöine õppimine ja õppijakesksus.

Toetuse summa: 9800,00 eurot

 

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/oppeainete-vaheline-loiming-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumis/