Õppeainete- ja huvitegevuse vaheline lõiming

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine
Taotlusvoor: 1.2.1 ATV1 jooksev Haridusasutuste meeskondade ühist õppimist toetavad õpiüritused – 25.06.2019-31.08.2023
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus
Projekti nimi: Õppeainete- ja huvitegevuse vaheline lõiming Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis

Projekti eesmärgiks on kahepäevase koolialguse seminari käigus õppida lõimingut teostanud praktikute kogemustest ning seeläbi valmistada ette õppeainete- ja huvitegevuse vahelise lõimingu rakendamine meie koolis. Õppijakesksus ja koostöö on kooli põhiväärtused. Meie kooli kasutab valdavalt ainekeskset lähenemist. Projekt on oluline, et õppimine muutuks õppija jaoks tähenduslikumaks.

Projekti lühikirjeldus. Projekti raames viime läbi õpiürituse, mille eesmärgiks on ette valmistada õppeainete- ja huvitegevuse vahelise lõimingu rakendamine Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis Antsla Gümnaasiumi õpetajate kogemuste toel.

Antsla Gümnaasiumis on ligi kümne aasta vältel praktiseeritud õppeainete vahelist lõimingut. Selle aja jooksul on õpetajatel kogunenud hea kogemustepagas lõimingu toimimise kohta, kuidas seda korraldada, mida tuleb õppekavas ja tegevuskavade koostamises silmas pidada, kuidas õpetajatevaheline koostöö üles ehitada.

Õpiürituse sihtrühmaks on kõik meie kooli õpetajad ja haridusvaldkonna töötajad, võimalus osaleda on kõigil.

Tulemus. Projekt oli tulemuslik. Projektis seatud eesmärgid saavutati, tegevused olid kooskõlas eesmärkidega ja planeeritud mõistlikus mahus. Projekt panustas meetme ja toetuse andmise eesmärkide saavutamisse.

Korraldasime kahepäevase koolialguse seminari , mille teemaks oli arenguvajadustest lähtuvad haridusuuendused ja mille prioriteediks oli tähenduslik õppimine. Kahepäevasel koolialguse seminaril kohtusime Antsla Gümnaasiumi praktikutega, kes olid oma koolis lõimingut juba 10 aastat teostanud. Kohtumine praktikutega andis võimaluse õppida nende kogemustest ning pakkus tuge õetajatele, kes alles hakkavad õppeainetevahelist lõimingut ette valmistama. Õpetajad said esitada hulganisti küsimusi ning küsimused said ka vastused. Samuti keskendusime ka huvitegevuse ja õppeainete vahelisele lõimingule.

Toetuse summa: 4 973,00 eurot

 

 

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/oppeainete-ja-huvitegevuse-vaheline-loiming/