Õpetajate õpiringid

Meede: 2014-2020.1.2 Õpetajate, haridusasutuste juhtide ja noorsootöötajate professionaalse arengu toetamine
Taotlusvoor: 1.2.1 ATV6 jooksev Haridusasutuste arendusprojektid uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks – 25.06.2019-31.08.2023
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.1.2.1 Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus
Projekti nimi: Õpikogukonna/õpiringide kui koostöise õppimise metoodika rakendamine Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis õpetajate ja õppimist toetavate töötajate õpioskuste alaste teadmiste arendamiseks

Projekti eesmärgiks on täiendkoolituse ja sellele järgnevate õpiringide kaudu kujundada õpetajate ja õppimist toetavate töötajate õpioskuste alaseid teadmisi ning koostöise õppimise harjumust ja seeläbi rakendada nüüdisaegset õpikäsitust igapäevases koolitöös. Õppijakesksus ja koostöö on kooli põhiväärtused. Projekt on oluline eelpool nimetatud arengukava eesmärkide täitmiseks.

 

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/opiringid/