logokonkurss

Hea õpilane, lapsevanem, õpetaja ja huviline!

Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumist saab peagi Oskar Lutsu Palamuse Põhikool.
Sellega seoses otsime Oskar Lutsu Palamuse Põhikoolile logo!

Joonista logo arvutis või paberil, üksi või kaaslastega! Ka pildistamine sobib!

Saada oma töö kavand enne 30. aprilli 2023 e-kirja teel: kool@palamuse.edu.ee või too paberil kooli kantseleisse!

Nõuded logole:
* Logo väljendab kooli väärtuseid, missiooni ja visiooni.
* Logo saab kasutada stiilielemendina kooli lipul, visiitkaartidel, ametlikes dokumentides, pitsatil või tikituna rõivastele.
* Logo saab kasutada ühe- või mitmevärvilisena.
* Paberkandjal töö tuleb esitada vähemalt A4-formaadis.
* Digitaalselt esitatud töö tuleb saata pildifailina.

Palun lisa kavandi juurde lühike selgitus, miks just selline logo Oskar Lutsu Palamuse Põhikoolile sobib!

Kirjuta töö juurde märksõna “logokonkurss” ja enda kontaktandmed (nimi, e-post, telefon)!

Konkursi võitjale auhind!

Julget ja loovat osavõttu!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/logokonkurss/