õppekorraldusest 2020 sügisel

* Õppetöö toimub tavapärase kontaktõppena.
* Kooli tuuakse lapsed koolibussidega, uus vedaja on OÜ MaksiBussid. Täpne õpilasliinide graafik koos peatustega on SIIN
* Kooli on oodatud hea tervisega õpilased, õpetajad ja töötajad. Köha, nohu, palaviku ja üldise halva enesetunde korral tuleb jääda koju tervenema.
* Esimene kaitse on korralik käte pesemine ning ühekordsete taskurätikute kasutamine, nii koroona kui ka teiste viirushaiguste leviku tõkestamisel. Koolis on igas klassis olemas kraan, seep ja kätepaber. Palume kõigil sageli käsi pesta, nii koolis kui kodus.
* Kui õpetaja märkab klassis haigustunnustega last, on koolil õigus laps koju saata. Sel juhul võtame lapsevanemaga ühendust ja palume laps koju toimetada.
* Piirangute kehtestamisel lähtub kool riiklikest Terviseameti (https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus) ja Haridus- ja Teadusministeeriumi (https://www.hm.ee/et/koroona) suunistest.
* Kui laps on just naasnud reisilt välisriigist, mis on kantud riskiriikide nimistusse, tuleb  lapsel olla kodus karantiinis
10 päeva. Stuudiumisse märkida puudumise põhjuseks distantsõpe. Juhised võivad muutuda, loe riiklike juhiseid SIIT.
* Kui peres on kellelgi diagnoositud Covid-19, tuleb teistel pereliikmetel jääda karantiini. Stuudiumisse märkida puudumise põhjuseks distantsõpe.
* Karantiinis olemise ajal õpib laps kodus Stuudiumisse kantud tunnikirjeldustele vastavalt. Peamiseks toetajaks karantiini ajal on lapsevanem (kes ka karantiinis on). Õpetaja aitab ja toetab esimesel võimalusel tunnivälisel ajal.
* Olukorra ja õppekorralduse muudatustest annab kool sellest teada Stuudiumi kaudu.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/10/15/kooliaasta-algus/