Abivajadusest teatamine

Oleme Palamuse kooli poolt korraldanud sooja koolilõuna kojutoomise neile, kelle abivajaduse kohta oli klassijuhatajatel ja sotsiaalpedagoogil info. Oleme seejuures lähtunud Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest

Ometi võib juhtuda, et seoses eriolukorra kehtestamisega vajavad koolilõunat ka need, kelle kohta meil infot ei ole. Soovime omalt poolt toetada kõiki meie kooli õpilasi ja palume teil täita küsimustik juhul, kui perel on vajadus abi ja toe järele.
Küsimustiku saate täita siin. 

See vajadus võib olla erinev. Näiteks kui mõlemad vanemad peavad vältimatult käima tööl ning ei saa algklasside lapsele tagada sooja toidu olemasolu tööpäevadel, kuni selleni, et pere vajabki toiduabi, sest majanduslik seis on järsult eriolukorra tõttu halvenenud või pere on haigestunud või on hoopis vaja lisatuge õppimisega.

Kui aravate, et ka Teie pere ei saa tagada olulistel põhjustel lõunasööki oma lapsele, olete sattunud toimetulekuraskustesse, siis palun vastake küsimustikule või võtke ühendust kooli sotsiaalpedagoog Maila Korkmanniga läbi Stuudiumi, et saaks selgitada abivajadust. Kui kooli võimalustest jääb väheks, teavitame valla sotsiaalosakonda.
Küsimustiku saate täita siin.

Laekunud tagasiside vaatame üle igapäevaselt ning abivajajatega võtame ühendust.

Head,
OLPG juhtkond ja HEV töörühm

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/04/07/abivajadusest-teatamine/