Tule meile!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/05/30/6800/

Matemaatikaõpetaja, ootame Sind!

Saada oma CV ja motivatsioonikiri teemal “Kuidas õpetada matemaatikat võttes aluseks nüüdisaegse õpikäsituse?” 23. maiks 2024 e-kirja teel: kool@palamuse.edu.ee

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/04/23/matemaatikaopetaja-ootame-sind/

1. klassi astumine

 

 

Avalduse saad esitada SIIN

1.klassi mineja meelespea

1. klassi lapsevanemate koosolek 28.08.2024 kell 17 klassis 155.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/04/23/1-klassi-astumine/

lastevanemate koosolekud

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/04/23/lastevanemate-koosolekud/

suvevaheajal kooli kantselei

on avatud tööpäeviti kell 9 – 16  
Vajadusel saab  kokku leppida sobivama aja vajalikeks toiminguteks
tel 5885 7771 või kool@palamuse.edu.ee.
Vahetult enne tulekut vaadata kodulehel kantselei lahtiolekuaeg üle,
sest siin kajastuvad jooksvad muudatused.

Kantselei on suletud
24.06.2024
01.07.2024 – 09.08.2024
20.08.2024


Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/04/22/suvevaheajal-kooli-kantselei/

Meie kooli uus Facebooki leht

Meie kooli Facebooki leht kolib! Uue lehe nimi on Oskar Lutsu Palamuse Põhikool ja see asub siin.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/01/11/meie-kooli-uus-facebooki-leht/

Teavitus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise ja kooli põhikooliks ümberkorraldamise kohta

24. märtsil 2022. a võttis Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Palamuse kooli gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

Väljavõte Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi 2022 otsusest nr 34:
“1. Lõpetada alates 1. septembrist 2023 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (registrikood 75003186) gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

2. 1. septembril 2022 ei avata Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis 10. ja 11. klassi.

3. Jõgeva Vallavalitsusel tagada Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös kõigile 2022.– 2023. õppeaastal 11. klassis õppida soovijatele võimalus jätkata õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis.

4. Jõgeva Vallavalitsusel teavitada Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa tegevuse lõpetamisest ja kooli ümberkorraldamisest põhikooliks kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Jõgevamaa Gümnaasiumi, OLPG töötajaid, õpilasi, lastevanemaid ning õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi hiljemalt 31. märtsiks 2022.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. “

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/teavitus-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumi-gumnaasiumiosa-sulgemise-ja-kooli-pohikooliks-umberkorraldamise-kohta/

Infotund lapsevanematele 13.06.2024

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/05/30/infotund-lapsevanematele-13-06-2024/