Meie kooli uus Facebooki leht

Meie kooli Facebooki leht kolib! Uue lehe nimi on Oskar Lutsu Palamuse Põhikool ja see asub siin.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/01/11/meie-kooli-uus-facebooki-leht/

esikoht matemaatikaviktoriinilt Nuputa

Matemaatikaviktoriini Nuputa Jõgevamaa voor toimus 30.11.2023 Palamusel.

5.-6.klasside arvestuses
I koht võistkond koosseisus 5. klassist Iti Korkmann ja Liisi Laurand ning
6. klassist Jasper Kägo ja Susanna Soots, võistles 9 võistkonda.

Õpilasi juhendavad Eha Kuld ja Kristin Rand.

Oma panuse andsid ka: 7. klass: Adeele Palm ja Ly-Sandra Vool, 6.a klass Liise Sofie Kolde

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/12/08/esikoht-matemaatikaviktoriinilt-nuputa/

Teavitus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise ja kooli põhikooliks ümberkorraldamise kohta

24. märtsil 2022. a võttis Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Palamuse kooli gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

Väljavõte Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi 2022 otsusest nr 34:
“1. Lõpetada alates 1. septembrist 2023 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (registrikood 75003186) gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

2. 1. septembril 2022 ei avata Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis 10. ja 11. klassi.

3. Jõgeva Vallavalitsusel tagada Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös kõigile 2022.– 2023. õppeaastal 11. klassis õppida soovijatele võimalus jätkata õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis.

4. Jõgeva Vallavalitsusel teavitada Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa tegevuse lõpetamisest ja kooli ümberkorraldamisest põhikooliks kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Jõgevamaa Gümnaasiumi, OLPG töötajaid, õpilasi, lastevanemaid ning õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi hiljemalt 31. märtsiks 2022.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. “

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/teavitus-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumi-gumnaasiumiosa-sulgemise-ja-kooli-pohikooliks-umberkorraldamise-kohta/

Kutse

 

 

 

 

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2024/01/24/kutse/

pühadetervitus

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/12/20/puhadetervitus-2/

kooli kantselei sügisvaheajal

avatud tööpäeviti kella 9-16

Vahetult enne tulekut vaadata kodulehel kantselei lahtiolekuaeg üle,
sest siin kajastuvad jooksvad muudatused.
Vajadusel saab  kokku leppida varasema või hilisema aja vajalikeks toiminguteks tel 5885 7771 või kool@palamuse.edu.ee.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2023/10/20/kooli-kanselei-suvevaheajal/