Tule meile tööle!

                                                                    Täiendav info SIIN.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/06/27/tule-meile-toole-2/

Tule meile õpetajaks!

Täpsem info SIIN!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/04/01/tule-meile-toole/

Tule meile majandusjuhatajaks!

Lisainfo SIIN.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/tule-meile-majandusjuhatajaks/

Head 1. klassi astuvate laste vanemad,

ootame teie avaldusi. 
Avaldusi saab esitada, 31. augustini 2022, kuid sujuvaks õppeaasta alustamiseks võiks selle esitada 20. juuniks 2022.

 

Avalduse saab esitada SIIN või saata digitaalselt allkirjastatuna kool@palamuse.edu.ee.

Lisaks eelnevale palume hiljemalt augustikuu lõpuks esitada lapse sünnitõendi või ID kaardi koopia, koolivalmiduskaart, tervisetõend ning  õpilaspileti soovi korral foto (3×4 cm).

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/head-1-klassi-astuvate-laste-vanemad/

Teavitus Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa sulgemise ja kooli põhikooliks ümberkorraldamise kohta

24. märtsil 2022. a võttis Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse lõpetada Palamuse kooli gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

Väljavõte Jõgeva Vallavolikogu 24. märtsi 2022 otsusest nr 34:
“1. Lõpetada alates 1. septembrist 2023 Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi (registrikood 75003186) gümnaasiumiastme tegevus ja korraldada kool ümber põhikooliks.

2. 1. septembril 2022 ei avata Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumis 10. ja 11. klassi.

3. Jõgeva Vallavalitsusel tagada Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöös kõigile 2022.– 2023. õppeaastal 11. klassis õppida soovijatele võimalus jätkata õpinguid Jõgevamaa Gümnaasiumis.

4. Jõgeva Vallavalitsusel teavitada Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi gümnaasiumiosa tegevuse lõpetamisest ja kooli ümberkorraldamisest põhikooliks kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, Jõgevamaa Gümnaasiumi, OLPG töötajaid, õpilasi, lastevanemaid ning õpilaste elukohajärgseid omavalitsusi hiljemalt 31. märtsiks 2022.

5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. “

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/03/31/teavitus-oskar-lutsu-palamuse-gumnaasiumi-gumnaasiumiosa-sulgemise-ja-kooli-pohikooliks-umberkorraldamise-kohta/

kantselei koolivaheajal

avatud tööpäeviti kella 9-16. 

Kantselei suletud

01.07.-09.08.2022
15.-16.08.2022
19.08.2022

Vahetult enne tulekut vaadata kodulehel kantselei lahtiolekuaeg üle, sest siin kajastuvad jooksvad muudatused.
Vajadusel saab  kokku leppida varasema või hilisema aja vajalikeks toiminguteks tel 588 57771 või kool@palamuse.edu.ee.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/06/13/kantselei-koolivaheaja/

Tundide ajad alates 02.05.2022

Uued ajad SIIN

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/04/28/tundide-ajad-alates-02-05-2022/

head tulemused Nuti-Mati matemaatikas vabariiklikust finaalist

Nutisport korraldab Eesti meistri-, karika- ja rahvaspordivõistlust Nuti-Mati matemaatikas.
Meistrivõistlustel võisteldakse tippspordi kategoorias individuaalselt.
Rahvaspordivõistlustel võisteldakse rahvaspordi kategoorias individuaalselt.
Karikavõistlustel võisteldakse võistkondadena (valitakse etteantud punktide alusel individuaaltulemustest).
2021/2022. õppeaastal toimuvad Eesti VII meistri-, karika- ja rahvaspordivõistlus Nuti-Mati matemaatikas.

30.03.2022 toimus meistrivõistluste Kesk-Eesti finaal Palamusel.
19.04.2022 toimus vabariiklik finaal.
Meistrivõistluste võistluskeem: maakondlik võistlus koolis> piirkondlikud finaalid > vabariiklik finaal.

9. klasside arvestuses
III koht  MOORITS ENEL; osalejaid 13

4. klasside arvestuses Jasper Kägo (7. koht, osalejaid 12)
8. klasside arvestuses Kaspar Laanes (7. koht, osalejaid 16)
1. klasside arvestuses Richard Vestel (9. koht, osalejaid 13)
12. klasside arvestuses Mark Prits (11. koht, osalejaid 13)
2. klasside arvestuses Kerttu Patrael (13. koht, osalejaid 16)
3. klasside arvestuses Iti Korkmann (18. koht, osalejaid 20)

Õpilasi juhendavad Eha Kuld, Kadri Lille, Annetta Vohla, Aime Ojasoo ja Katrina Tammistu.

Vabariiklikkusse finaali pääses 10 kooli piirkondlike finaalide 37 hulgast.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/04/22/head-tulemused-nuti-mati-matemaatikas-vabariiklikust-voorust/

Tunnusta õpetajat Aasta õpetaja konkursil!

Juba kümnendat korda saab esitada kandidaate Aasta õpetaja konkursile. Tegemist on ülevabariigilise tunnustusüritusega.

Kõiki võivad meie suurepäraseid õpetajaid tunnustada. Selleks tuleb täita ankeet lehel: https://www.hm.ee/et/gala

Tähtaeg 24. aprill 2022.

10 soovitust ankeedi esitajale:
* Esita kindlasti oma kandidaat, valmistad sellega rõõmu nii endale kui temale!
* ​Õige kategooria leidmiseks tutvu statuudiga.
* Otsi mõttekaaslasi – ankeet saab koos täites sisukam.
* Iseloomusta kandidaadi tegevust näidetega viimasest kolmest aastast.
* Kontrolli üle kandidaadi nimi, töökoht ja e-posti aadress.
* Jälgi, et esitad kandidaadi õiges piirkonnas – see on maakond või linn, kus ta töötab.
* Kontrolli üle oma e-posti aadress, saadame Sulle teavituse ankeedi kohalejõudmise kohta.
* Pooleli jäänud ankeeti süsteem ei salvesta. Kui soovid seda täita pikema aja jooksul, salvesta fail oma arvutisse.
* Aastapreemiale saab kandideerida uuesti kolme aasta möödumisel.
* Kandidaadi esitamiseks elutööpreemia kategoorias vajad lisaks kaht soovitajat.

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/2022/04/19/tunnusta-opetajat-aasta-opetaja-konkursil/