Täitmata ametikohad

OSKAR  LUTSU  PALAMUSE  GÜMNAASIUM
võtab 2017/2018. õppeaastast tööle

saksa keele õpetaja ( 12 t. põhikoolis  ja 9 t. gümnaasiumis)

vene keele õpetaja ( 12 t. põhikoolis  ja 9 t. gümnaasiumis)

inglise keele õpetaja ( 20 t. põhikoolis)

Avaldus, elulookirjeldus ja ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad esitada 31. maiks 2017 aadressil Kooli 2, Palamuse,  49226 Jõgevamaa või digitaalselt allkirjastatult e-postiga  aadressil kool@palamuse.edu.ee.

Täiendav info: tel.  5093 391 või kuuno@palamuse.edu.ee