Täitmata ametikohad

Ootame oma õpetajateperre:
poiste tööõpetuse õpetajat (osaline koormus, põhikool),
vene keele õpetajat (1.0 koormus),
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat (osaline koormus),

tule meile, kui hindad

  • avatust ja usaldust
  • õppimist ja arengut
  • koostööd ja õppijakesksust
  • eneseteostust ja ettevõtlikkust
  • julgust katsetada ja positiivset ellusuhtumist

Vajalik on kvalifikatsiooni olemasolu, kuid ootame kandideerima ka neid, kes hetkel veel õpivad.

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 7. juuniks digitaalselt allkirjastatult e-postiga  kool@palamuse.edu.ee või  aadressil  Kooli 2, Palamuse,  49226 Jõgeva vald.

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/taitmata-ametikohad/