Täitmata ametikohad

Ootame oma meeskonda

◊  keemiaõpetaja (osaline koormus),

◊  poiste tööõpetuse õpetaja (osaline koormus, põhikool),

◊  vene keele õpetaja (1,0 ametikohta),

◊  ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja (osaline koormus),

◊  inglise keele õpetaja (1,0 ametikohta).

Tule meile, kui hindad

  • avatust ja usaldust
  • õppimist ja arengut
  • koostööd ja õppijakesksust
  • eneseteostust ja ettevõtlikkust
  • julgust katsetada ja positiivset ellusuhtumist

Vajalik on kvalifikatsiooni olemasolu, kuid ootame kandideerima ka neid, kes hetkel veel õpivad.

Avaldus, elulookirjeldus ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad palume saata 24. maiks digitaalselt allkirjastatult e-postiga  kool@palamuse.edu.ee või  aadressil  Kooli 2, Palamuse,  49226 Jõgevamaa.

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/taitmata-ametikohad/