Õpikeskus

Õpikeskus on koht, kus kõigil on võimalik õppida, teha nii iseseisvaid- kui rühmatöid, laenutada teavikuid, saada abi infootsinguteks, viia läbi videokokkusaamisi või korraldada lauamänguturniire.
Õpikeskuses saab iga koolipere liige tuge ja abi õpioskuste kujundamisel, e-keskkondade kasutamisel, erinevate haridusprojektide algatamisel ja läbiviimisel.

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/raamatukogu/