Õppekorraldus

Alates 16. märtsist toimub õppetöö meie koolis alljärgnevalt:

 • Õpilased õpivad kodus iseseisvalt, õpetajate ja vanemate toel.
 • Igal hommikul kell 9 on Stuudiumis antud päeva tundidena üleval selle päeva õpiülesanded vajalike juhenditega. 
 • Valmis päevatöö tuleb esitada hiljemalt kella 16 vastavalt ülesande juhistele või juhistes märgitud ajaks.
 • Õpetajad on valmis abistama ja nõustama vahemikus 9 – 16.
 • Kui päevaülesanne jääb õigeks ajaks esitamata, märgib õpetaja selle hüüumärgiga. Hüüumärk on märguanne selle kohta, et midagi on tegemata. See aitab nii õpilasel kui õpetajal hoida ülevaadet. Kui ülesanne on õpetajani jõudnud, kaob ka hüüumärk. Hüüumärk ei mõjuta hinnet. 
 • Nädala tegemata töid on võimalik järele teha pühapäeva õhtuni. Pärast seda muutub hüüumärk põhjuseta puudumiseks või negatiivseks hindeks, kui tegemist oli hindelise ülesandega.
 • Hindamine toimub samade põhimõtete järgi nagu varem. Kuna ühtviisi tuleb läbi mõtestada kogu materjal ja me ei õpi hinde jaoks, ei pea ka hindelise töö tegemisest ette hoiatama. 
 • Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel. Päeva ülesanded pannakse üles ainult neis ainetes, mis on sellel päeval tunniplaanis.
 • Suhtlemine ja nõustamine toimub Stuudiumi sõnumites. Õpetajad avavad hommikul selle päeva tunniplaanis olevate ainete küsimuste-vastuste teemad, kuhu tuleb oma päevaülesannet puudutavad küsimused kirjutada. 
 • Kui õpetaja ei vasta küsimusele koheselt ja õpilane ei oska edasi teha, siis tuleb võtta tegemisele järgmine päevaülesanne. Õpetaja vastab esimesel võimalusel.
 • Õppematerjalid on üleval Stuudiumi TERAs ja lingitakse päevaülesande juurde.
  Vajalikud keskkonnad (Opiq, Quizlet vms) lingitakse vajadusel päevaülesande juurde.
 • Videotundide läbiviimiseks kasutame üldjuhul MS Teamsi. Selle kasutamiseks logi sisse oma koolikontoga (vt Marjo Toomiku kiri Stuudiumi Suhtluses). 
 • Kui õpilane ei saa antud päeval õppetöös osaleda, tuleb vanemal ta märkida hommikul puudujaks koos vastava põhjendusega (haige, vahend kaktki vms). Päevaülesannetele rakendub siis tavapärane 10-päeva reegel. 
 • Üldiste probleemide ja küsimuste korral palun võtke ühendust klassijuhataja või juhtkonnaga. Ainealaste teemade puhul aitab aineõpetaja.

Juhime tähelepanu, et õppetöö jätkub endises mahus, tegemist ei ole vaheajaga!

Samuti palume end kursis hoida Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse juhistega:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.hm.ee/et
https://www.err.ee

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/oppekorraldus/