Õpilased

Seisuga 01.04.2017

 Klass

Klassijuhataja

Õpilaste arv

1

Merike Olgo

18

2

Aive Jõessar

21

3a

Katrina Tammistu

13

3b

Aime Ojasoo

13

4

Inge Jõgi

21

5a

Anni Juhanson

14

5b

Kerttu Maripuu

14

6

Luule Toome

20

7 A

Kalle Jürgens

12

7 B

Tiiu Kirsimäe

15

8

Eha Kuld

21

9

Helve Orusalu

20

10

Margit Menson

13

11

Kadri Lille

20

12

Sirje Kiis

13

KOKKU:

248