Õpetajad

ico_punkt_roheline Inge Jõgi – I klassi õpetaja, eesti keel
ico_punkt_roheline Aive Jõessar (vanemõpetaja) – IIIa klassi õpetaja
ico_punkt_roheline Maarika Jürgens – lihtsustatud õppekava õpetaja
ico_punkt_roheline Kalle Jürgens – ajalugu, ühiskonnaõpetus
ico_punkt_roheline Anni Juhanson – ajalugu, ühiskonnaõpetus
ico_punkt_roheline Andrus Kalju – füüsika, joonestamine, loodusõpetus
ico_punkt_roheline Sirje Kiis – logopeed
ico_punkt_roheline Tiiu Kirsimäe – eesti keel ja kirjandus
ico_punkt_roheline Maila Korkmann – sotsiaalpedagoog
ico_punkt_roheline Eha Kuld – matemaatika
ico_punkt_roheline Auli Kumel – käsitöö, kunstiõpetus, kunstiajalugu
ico_punkt_roheline Hillar Kuusik  – tehnoloogiaõpetus
ico_punkt_roheline Ester Laumets – kehaline kasvatus
ico_punkt_roheline Kadri Lille – matemaatika
ico_punkt_roheline Tiiu Lind – inglise keel
ico_punkt_roheline Kerttu Maripuu – eesti keel ja kirjandus
ico_punkt_roheline Margit Menson – inglise keel
ico_punkt_roheline Mariliis Merusk – IIIb klassi õpetaja, õpiabi
ico_punkt_roheline Maria Naymushina – vene keel
ico_punkt_roheline Jaanika Ojakõiv – riigikaitse
ico_punkt_roheline Aime Ojasoo – IVb klassi õpetaja
ico_punkt_roheline Merike Olgo – II  klassi õpetaja
ico_punkt_roheline Helve Orusalu – geograafia, bioloogia, loodusõpetus (asendusõpetaja)
ico_punkt_roheline Krista Paju – raamatukoguhoidja
ico_punkt_roheline Mariko Passel – saksa keel
ico_punkt_roheline Egle Plato – pikapäevarühma kasvataja
ico_punkt_roheline Evi Štukert – koolipsühholoog, psühholoogia, karjääriõpertus
ico_punkt_roheline Kaja Sander – (vanemõpetaja) majandusõpetus
ico_punkt_roheline
 Katrina Tammistu (vanemõpetaja) – IVa klassi õpetaja, inimeseõpetus
ico_punkt_roheline Merike Teppan -bioloogia, keemia
ico_punkt_roheline Luule Toome – muusikaõpetus, muusikaajalugu
ico_punkt_roheline Marjo Toomik – informaatika
ico_punkt_roheline Virge Valdmaa – geograafia, bioloogia, loodusõpetus (lapsehoolduspuhkusel)
ico_punkt_roheline Vallo Väljaots – kehaline kasvatus