õppekorraldus distantsõppe perioodil

Alates 16. märtsist toimub õppetöö meie koolis alljärgnevalt:

* Õpilased õpivad kodus iseseisvalt, õpetajate ja vanemate toel.
* Igal hommikul kell 9 on Stuudiumis antud päeva tundidena üleval selle päeva õpiülesanded vajalike juhenditega.
* Valmis päevatöö tuleb esitada hiljemalt kella 16 vastavalt ülesande juhistele.
* Õpetajad on valmis abistama ja nõustama kella 9 – 16.
* Õppetöö toimub kehtiva tunniplaani alusel. Päeva ülesanded pannakse üles ainult neis ainetes, mis on sellel päeval tunniplaanis.
* Suhtlemine ja nõustamine toimub Stuudiumi sõnumites. Õpetajad avavad hommikul selle päeva tunniplaanis olevate ainete küsimuste-vastuste teemad, kuhu tuleb oma päevaülesannet puudutavad küsimused kirjutada.
* Kui õpetaja ei vasta küsimusele kohesel ja õpilane ei oska edasi teha, siis tuleb võtta tegemisele järgmine päevaülesanne. Õpetaja vastab esimesel võimalusel.
* Õppematerjalid on üleval Stuudiumi TERAs ja lingitakse päevaülesande juurde.
* Kui õpilane ei saa antud päeval õppetöös osaleda, tuleb ta märkida puudujaks koos vastava põhjendusega. Päevaülesannetele rakendub siis tavapärane 10-päeva reegel.
* Üldiste probleemide ja küsimuste korral palun võtke ühendust klassijuhataja või juhtkonnaga. Ainealaste teemade puhul aitab aineõpetaja.

Juhime tähelepanu, et õppetöö jätkub endises mahus, tegemist ei ole vaheajaga!

Samuti palume end kursis hoida Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Vabariigi Valitsuse juhistega:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
https://www.hm.ee/et
https://www.err.ee

Jäägem terveks!

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/03/13/oppekorraldus-distantsoppe-perioodil/