1. klassi astumise avaldused

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/05/26/3839/

Distantsõppe tagasiside ja ettepanekud

Palun jaga oma arvamust, kuidas on seni meie koolil distantsõppes läinud. Mis on õnnestunud? Mida võiks teha teisiti?

Vastama on oodatud kõik OLPG õpilased, lapsevanemad ning õpetajad.

Oma mõtteid saab kirja panna siin.

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/03/25/distantsoppe-tagasiside-ja-ettepanekud/

Abivajadusest teatamine

Oleme Palamuse kooli poolt korraldanud sooja koolilõuna kojutoomise neile, kelle abivajaduse kohta oli klassijuhatajatel ja sotsiaalpedagoogil info. Oleme seejuures lähtunud Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitustest

Ometi võib juhtuda, et seoses eriolukorra kehtestamisega vajavad koolilõunat ka need, kelle kohta meil infot ei ole. Soovime omalt poolt toetada kõiki meie kooli õpilasi ja palume teil täita küsimustik juhul, kui perel on vajadus abi ja toe järele.
Küsimustiku saate täita siin. 

See vajadus võib olla erinev. Näiteks kui mõlemad vanemad peavad vältimatult käima tööl ning ei saa algklasside lapsele tagada sooja toidu olemasolu tööpäevadel, kuni selleni, et pere vajabki toiduabi, sest majanduslik seis on järsult eriolukorra tõttu halvenenud või pere on haigestunud või on hoopis vaja lisatuge õppimisega.

Kui aravate, et ka Teie pere ei saa tagada olulistel põhjustel lõunasööki oma lapsele, olete sattunud toimetulekuraskustesse, siis palun vastake küsimustikule või võtke ühendust kooli sotsiaalpedagoog Maila Korkmanniga läbi Stuudiumi, et saaks selgitada abivajadust. Kui kooli võimalustest jääb väheks, teavitame valla sotsiaalosakonda.
Küsimustiku saate täita siin.

Laekunud tagasiside vaatame üle igapäevaselt ning abivajajatega võtame ühendust.

Head,
OLPG juhtkond ja HEV töörühm

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/04/07/abivajadusest-teatamine/

esikohad ja head tulemused matemaatikavõistluse Nuti-Mati Kesk-Eesti finaalist

Nutisport korraldab Eesti meistri-, karika- ja rahvaspordivõistlust Nuti-Mati matemaatikas.
Meistrivõistlustel võisteldakse tippspordi kategoorias individuaalselt.
Rahvaspordivõistlustel võisteldakse rahvaspordi kategoorias individuaalselt.
Karikavõistlustel võisteldakse võistkondadena (valitakse etteantud punktide alusel individuaaltulemustest).
2019/2020. õppeaastal toimuvad Eesti V meistri-, karika- ja rahvaspordivõistlus Nuti-Mati matemaatikas.

13.03.2020 toimus meistrivõistluste Kesk-Eesti finaal Jõgeval.
Meistrivõistluste võistluskeem: maakondlik võistlus koolis> piirkondlikud finaalid > vabariiklik finaal.

tippspordi
9. klasside arvestuses
I koht (12.) HEILIKA NIGULAS
III koht (22.) ANGELIKA PALM ; osalejaid 6 (36).
selgitus:
koht Kesk-Eesti finaalis (koht kõikide piirkonna finaalide arvestuses)
osalejaid Kesk-Eesti finaalis (kokku kõikides piirkonna finaalides)

7. klasside arvestuses
I koht (1.) MOORITS ENEL 
II
koht (20.) KASPAR TUVIKE
III koht (21.) JAN RAUDSEPP ; osalejaid 4 (38)

6. klasside arvestuses
I koht (20.) KASPAR LAANES (6. b klass)
II koht (26.) RAGNAR KLAOS (6. b klass); osalejaid 4 (43)

4. klasside arvestuses
I koht (6.) MARKKUS-LAURI KALLA
II koht (25.) HEELIKA HALJAS ; osalejaid 6 (45)

10. klasside arvestuses
II koht (10.) MARK PRITS ; osalejaid 6 (24)

8. klasside arvestuses
II koht (5.) ANNABEL ALAVEER
III koht (11.) MARTA SAARISTE ; osalejaid 5 (41)

2. klasside arvestuses
II koht (8.) JASPER KÄGO ; osalejaid 5 (38)

5. klasside arvestuses
III koht (19.) KERTU-KAISA KALAMEES ; osalejaid 5 (42)

Oma panuse andsid ka
2. klassist: Oliver Jõemets
3. klassist: Ly-Sandra Vool, Anders Aasmaa

4. klassist: Natali Roomet, Angelika Look
5. klassist: Patrick Krull, Sten-Joosep Mällo

6. b klassist: Lisete Peelo
8. b klassist: Arto Reinik
10. klassist: Reimo Kaabel

Õpilasi juhendavad Eha Kuld, Kadri Lille, Aive Jõessar, Aime Ojasoo ja Inge Jõgi.

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/04/07/head-tulemused-nutispordi-kesk-eesti-piirkonnafinaalist/

head tulemused matemaatikaolümpiaadilt

4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonna voor toimus 6. märtsil 2020 Palamusel.

4. klasside arvestuses
III – 4. koht  RASMUS SEER, osalejaid  22.
Õpilast juhendab Merike Olgo.

5. klasside arvestuses
III – 4. koht  KERTU KULL, osalejaid  25.
Õpilast juhendab Aive Jõessar.

Panuse andsid ka 
4. klassist: Heelika Haljas, Markkus-Lauri Kalla, Natali Roomet, Angelika Look
5. klassist: Patrick Krull, Martin Tuka, Ats Ilmjärv, Sten-Joosep Mällo 
6. a klassist: Patrick Aro 
6. b klassist: Kaspar Laanes, Kärt Kalme,  Jasper Soomelt
Õpilasi juhendavad Merike Olgo, Aive Jõessar ja Eha Kuld.

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/2020/04/06/head-tulemused-matemaatikaolumpiaadil/