Õppetöö gümnaasiumis

ico_pdf [ddownload id=”3597″ text=”Lae alla PDF dokumendina”]

ÕPPEKAVAST
Õppekava gümnaasiumis koosneb kohustuslikest kursustest ja valikkursustest. Kohustuslike kursuste hulk on 81. Valikursuseid peab õpilane gümnaasiumi jooksul vähemalt 15 (X klassis – 6 kursust, XI klassis – 5-6 kursust, XII klassis –
4 kursust).
Valikkursuste avamisel lähtutakse sellest, et avatakse need valikkursused, millel vastavalt suurem valijate arv.
Avatavad valikkursused võivad olla ka klassidevahelised.

KURSUSTE MAHUD

  KURSUSEID Kursuste arv klassiti
KOHUSTUSLIKUD KURSUSED KOKKU X XI XII
Matemaatika  (lai kursus) 14 5 5 4
Eesti keel 7 2 2 3
Kirjandus 8 3 3 2
Võõrkeel B2 (inglise) 7 3 2 2
Võõrkeel B1 (saksa/vene) 9 3 3 3
Bioloogia 4 2 2
Loodusgeograafia 2 1 1
Keemia 3 2 1
Füüsika 5 2 2 1
Ajalugu 6 3 2 1
Ühiskonnaõpetus 2 2
Inimeseõpetus 1 1
Inimgeograafia 1 1
Muusikaajalugu 3 1 1 1
Kunstiajalugu 2 2
Kehaline kasvatus 5 2 2 1
Uurimistööde alused 1 1
Õpilasuurimis /praktiline töö 1 1
VALIKKURSUSED KOKKU X XI XII
Saksa keel ja kultuur (vene keelt B1 keelena õppijatele) 3 1 1 1
Vene keel ja kultuur (saksa keelt B1 keelena õppijatele) 3 1 1 1
Vene keel – “Räägime vene keeles” (Vene keelt B1 keelena õppijatele) 3 1 1 1
Saksa keel – “Suhtluskeel” (Saksa keelt B1 keelena õppijatele) 3 1 1 1
Majandus ja ettevõtlusõpetus 2 1 1  
Usundiõpetus 2 1 1  
Inglise keele suuline eneseväljendus. (Identiteet ja inimeste vahelised suhted // Inimene ja ühiskond. Eesti ja maailm. ) 2 1 1  
Joonestamine 2 1 1  
Riigikaitse alused 2   2  
Õpioskused 1 1    
Kultuurilugu 1 1    
Mehhatroonika ja robootika 1 1
Küberkaitse 1 1
Reisimine, reisikorraldus. (Inglise keeles) 1 1    
Kunstiõpetus. Loodus ja kunst 1 1    
Elementide keemia 1 1    
Loodusteadused, tehnoloogia ja ühiskond 1 1    
Keskkonnaökoloogia 1 1    
Loogika 1 1    
Üldajalugu – maailma ajalugu: tsivilisatsioonid väljaspool Euroopat 1 1    
Üldajalugu – Euroopa maade ja Ameerika Ühendriikide ajalugu 1 1    
Sissejuhatus filosoofilisse mõtlemisse 1 1    
Kehaline kasvatus  – Liikumine välistingimustes (P/T) 1 1    
Autoõpetus (10.-12.klass) 1    
Informaatika 1   1  
Ekskursioonid ja giiditöö. (Inglise keeles) 1   1  
Inglise keel ja meedia. (Inglise keeles) 1   1  
Paikkonna ajalugu ja turismigeograafia 1   1  
Kehaline kasvatus – pallimängud 1   1  
Geoinformaatika 1   1  
Keemiliste protsesside seaduspärasused 1   1  
Rakenduste loomise ja programmeerimise alused 1   1  
Psühholoogia 1   1  
Inimene ja õigus 1   1  
Kehaline kasvatus – Kehalised võimed ja liikumisoskused (P/T) 1     1
Karjääriõpetus 1     1
Inglise keel kui rahvusvaheline keel. (Inglise keeles) 1     1
Rakendusbioloogia 1     1
Teistsugune füüsika 1     1
Globaliseeruv maailm 1     1
Tänapäeva filosoofilised küsimused 1     1
Ettevalmistus riigieksamiks: EESTI KEEL 1     1
Ettevalmistus riigieksamiks: MATEMAATIKA LAI 1     1
Ettevalmistus riigieksamiks: B2 VÕÕRKEEL (inglise) 1     1

LISAKS HEALE HARIDUSELE …
ico_punkt_punane on gümnasistil võimalik saada soodne koht Luua Metsanduskooli õpilaskodus. (Luua asub 5 km Palamuselt, koolibuss viib Luuale ja toob Luualt tasuta!)
ico_punkt_punane meie kool võimaldab (kattes osaliselt kulud!) soovijatel autojuhi B-kategooria algastme koolituse läbimise
ico_punkt_punane on meil võimalik ennast teostada ka huvitegevuses
ico_punkt_punane on meil alati KEVAD SÜDAMES!

Igavene link sellele artiklile: https://www.palamuse.edu.ee/web3/oppetoo-gumnaasiumiastmes/