Tagasi Vastuvõtt-le

10. klassi vastuvõtt

10. KLASSI VASTUVÕTT 2020/2021 ÕPPEAASTAKS


 
Täpsema info õpetatavatest kohustuslikest- ja valikainetest leiate siit – “Õppetöö gümnaasiumiastmes

LISAKS HEALE HARIDUSELE …

ico_punkt_punane meie kool võimaldab (kattes osaliselt kulud!) soovijatel autojuhi B-kategooria algastme koolituse läbimise
 
ico_punkt_punane on meil võimalik ennast teostada ka huvitegevuses
 
ico_punkt_punane on meil alati KEVAD SÜDAMES!

 

TÄIENDAVAD SISSEASTUMISKATSED toimuvad
 

17. augustil 2020, algusega kell 10.00

PANE TÄHELE,  ET …
ico_punkt_roheline sisseastumiskatseid ei pea sooritama õpilased,
1) kelle 9.klassi aastahinded on “4” või “5” ja käitumishinne vähemalt “rahuldav” või
2) kes on 8. või 9. klassis saavutanud maakondlikel aineolümpiaadidel individuaalselt 1., 2. või 3. koha ja kelle käitumishinne on vähemalt „rahuldav” või
3) kes on 8. või 9. klassis esindanud individuaalselt maakonda aineolümpiaadide vabariiklikus voorus ja kelle käitumishinne on vähemalt „rahuldav”

ico_punkt_roheline sisseastumiskatsed põhinevad põhikooli riiklikul õppekaval ja koosnevad testidest järgmistes õppeainetes: eesti keel ja kirjandus, matemaatika, A-võõrkeel ning lühivestlus. Testide sooritamise aeg kokku on 120 minutit.

ico_punkt_roheline katsetele järgneb vestlus, millel tuleb kandideerijatel kindlasti osaleda. Katseteta sissesaanud õpilased ei pea osalema vestlusel.

ico_punkt_roheline testide ja vestluse eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti (matemaatika 30 punkti, eesti keel ja kirjandus 30 punkti, A-võõrkeel 30 punkti ja vestlus 10 punkti).

ico_punkt_roheline õpilaskandidaat on sisseastumiskatsed sooritanud, kui
1) testide ning vestluse eest saadud punktide summa on vähemalt 50 punkti ja
2) õpilaskandidaat on saanud matemaatika testis vähemalt 10 punkti, inglise keele testis vähemalt 10 punkti ning eesti keele ja kirjanduse testis vähemalt 10 punkti ja
3) õpilaskandidaat on osalenud lühivestlusel.

ico_punkt_roheline katsetele tulles tuleb kaasa võtta
isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus)
9. klassi lõputunnistus (augustis katsetel osalejad)
klassitunnistus (või selle kinnitatud koopia)
testide lahendamiseks sinine pastakas, matemaatika testiks kalkulaator ja joonestusvahendid

EELREGISTREERIMINE KATSETELE  siin

KUI KATSEID EI PEA TEGEMA …

Õpilased, kes ei pea sooritama sisseastumiskatseid ja soovivad jätkata õpinguid meie kooli 10. klassis (ka Palamuse gümnaasiumi õpilased!), täitke kohe küsimusteleht siin ja põhikooli lõpetamisel esitage avaldus nõutavate dokumentidega kooli kantseleisse (kooli kodulehel kantselei suvised lahtiolekuajad).
20. mail 2020 sisseastumiskatsed edukalt sooritanud õpilane või katseteta sisse saanud õpilane, kes soovib õppima asuda 10. klassi, esitab hiljemalt 30. juuniks 2020 kooli kantseleisse kooli vastuvõtmise korras (§3) nõutavad dokumendid.

KÕIK EELTOODUD ON TÄPSEMALT KIRJAS JÄRGMISTES DOKUMENTIDES
1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord
2. Vestluse korraldus 2020

Täiendav info  kool@palamuse.edu.ee

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/vastuvott/10-klassi-vastuvott/