Tagasi Vastuvõtt-le

10. klassi vastuvõtt

10 KLASSI VASTUVÕTT 2018/2019 ÕPPEAASTAKS


 
2018/2019 õppeaastal avatavas 10. klassis toimub õppetöö ühes õppesuunas. Täpsema info õpetatavatest kohustuslikest- ja valikainetest leiate siit – “Õppetöö gümnaasiumi astmes

LISAKS HEALE HARIDUSELE …

ico_punkt_punane meie kool võimaldab (kattes osaliselt kulud!) soovijatel autojuhi B-kategooria algastme koolituse läbimise
 
ico_punkt_punane on meil võimalik ennast teostada ka huvitegevuses
 
ico_punkt_punane on meil alati KEVAD SÜDAMES!
Gümnasistil võimalik saada koht Luua Metsanduskooli õpilaskodus. (Luua asub 5 km Palamuselt, koolibuss viib Luuale ja toob Luualt tasuta!)


 

TÄIENDAVAD SISSEASTUMISKATSED toimuvad
 

27. august 2018, algusega kell 9.00

 

PANE TÄHELE ET …
ico_punkt_roheline sisseastumiskatseid ei pea sooritama õpilased,
1) kelle 9.klassi aastahinded on “4” või “5” ja käitumishinne vähemalt “rahuldav” või
2) kes on 8. või 9. klassis saavutanud maakondlikel aineolümpiaadidel individuaalselt 1., 2. või 3. koha ja kelle käitumishinne on vähemalt „rahuldav” või
3) kes on 8. või 9. klassis esindanud individuaalselt maakonda aineolümpiaadide vabariiklikus voorus ja kelle käitumishinne on vähemalt „rahuldav”

ico_punkt_roheline sisseastumiskatsed põhinevad põhikooli riiklikul õppekaval ja koosnevad testidest järgmistes õppeainetes: eesti keel ja kirjandus, matemaatika, A-võõrkeel ning lühivestlus. Testide sooritamise aeg kokku on 120 minutit.

ico_punkt_roheline katsetele järgneb vestlus, millel tuleb kandideerijatel kindlasti osaleda. Katseteta sissesaanud õpilased ei pea osalema vestlusel.

ico_punkt_roheline testide ja vestluse eest on võimalik saada maksimaalselt 100 punkti (matemaatika 30 punkti, eesti keel ja kirjandus 30 punkti, A-võõrkeel 30 punkti ja vestlus 10 punkti).

ico_punkt_roheline õpilaskandidaat on sisseastumiskatsed sooritanud, kui
1) testide ning vestluse eest saadud punktide summa on vähemalt 50 punkti ja
2) õpilaskandidaat on saanud matemaatika testis vähemalt 10 punkti, inglise keele testis vähemalt 10 punkti ning eesti keele ja kirjanduse testis vähemalt 10 punkti ja
3) õpilaskandidaat on osalenud lühivestlusel.

ico_punkt_roheline katsetele tulles tuleb kaasa võtta
isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus)
9. klassi lõputunnistus (augustis katsetel osalejad)
klassitunnistus (või selle kinnitatud koopia)
testide lahendamiseks sinine pastakas, matemaatika testiks kalkulaator ja joonestusvahendid

 

EELREGISTREERIMINE KATSETELE

Katsetele eelregistreerimine toimub interneti teel või telefonil 776 0503 (kui ei ole võimalik registreerida katsetele interneti teel).

Katsetele registreerimisel palume kindlasti teha esmane matemaatika kursuse valik – lai või kitsas matemaatika. Need valikud ei ole lõplikud, neid saab soovikorral muuta kuni dokumentide esitamiseni.

ico_punkt_punane KLIKI SIIA  ->  Katsetele eelregistreerimine

 

KUI KATSEID EI PEA TEGEMA …

Õpilased, kes ei pea sooritama sisseastumiskatseid ja soovivad jätkata õpinguid meie kooli 10 klassis (ka Palamuse gümnaasiumi õpilased!), palun täita samuti  registreerimisvorm, kus palume samuti teha matemaatika kursuse valik – lai või kitsas matemaatika.

ico_punkt_punane KLIKI SIIA -> Soovin õppima asuda Palamuse gümnaasiumis

11. mail 2018 a. sisseastumiskatsed edukalt sooritanud õpilane või katseteta sisse saanud õpilane, kes soovib õppima asuda 10. klassi, esitab hiljemalt 29. juuniks 2018 kooli kantseleisse kooli vastuvõtmise korras (§3) nõutavad dokumendid.

 

KÕIK EELTOODUD ON TÄPSEMALT KIRJAS JÄRGMISTES DOKUMENTIDES

1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord (.doc)
2. Vestluse korraldus 2018 (.doc)

Täiendav info – kool@palamuse.edu.ee

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/vastuvott/10-klassi-vastuvott/