Tagasi Vastuvõtt-le

10. klassi vastuvõtt

10. KLASSI VASTUVÕTT 2020/2021 ÕPPEAASTAKS TAASAVATUD!


 
Avalduse ja teised kooli vastuvõtmise korras (§ 3 lg 1) nimetatud dokumendid 10. klassi astumiseks palume esitada hiljemalt 24. augustiks 2020 kooli kantseleisse või digitaalselt aadressile kool@palamuse.edu.ee.
Ajavahemikul 02. juulist 2020 – 03. augustini 2020 palume avalduse esitada digitaalselt aadressile kool@palamuse.edu.ee.
Täpsema info õpetatavatest kohustuslikest- ja valikainetest leiate siit – “Õppetöö gümnaasiumiastmes

LISAKS HEALE HARIDUSELE …

ico_punkt_punane meie kool võimaldab (kattes osaliselt kulud!) soovijatel autojuhi B-kategooria algastme koolituse läbimise valikainena
 
ico_punkt_punane on meil võimalik ennast teostada ka huvitegevuses
 
ico_punkt_punane on meil alati KEVAD SÜDAMES!

 

TÄIENDAVAD SISSEASTUMISKATSED toimuvad vestluse vormis
 

17. augustil 2020
(kellaaeg teatatakse peale registreerumist)

PANE TÄHELE,  ET …
ico_punkt_roheline sisseastumiskatseid ei pea sooritama õpilased,
1) kelle 9.klassi aastahinded on “4” või “5” ja käitumishinne vähemalt “rahuldav” või
2) kes on 8. või 9. klassis saavutanud maakondlikel aineolümpiaadidel individuaalselt 1., 2. või 3. koha ja kelle käitumishinne on vähemalt „rahuldav” või
3) kes on 8. või 9. klassis esindanud individuaalselt maakonda aineolümpiaadide vabariiklikus voorus ja kelle käitumishinne on vähemalt „rahuldav”

ico_punkt_roheline  kaasa tuleb võtta

isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus)
9. klassi lõputunnistus

EELREGISTREERUMINE KATSETELE (hiljemalt 17. augustiks kella 9.30)  siin

Täiendav info  kool@palamuse.edu.ee

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/vastuvott/10-klassi-vastuvott/