Tagasi Vastuvõtt-le

10. klassi vastuvõtt

10. KLASSI VASTUVÕTT 2021/2022 ÕPPEAASTAKS

LISAKS HEALE HARIDUSELE …
 
ico_punkt_punane meie kool võimaldab (kattes osaliselt kulud!) soovijatel autojuhi B-kategooria algastme koolituse läbimise valikainena
 
ico_punkt_punane on meil võimalik ennast teostada ka huvitegevuses
 
ico_punkt_punane on meil alati KEVAD SÜDAMES!

 SISSEASTUMISKATSED toimuvad 

                      19. mail 2021 kell 10

Sisseastumiskatsed põhinevad põhikooli riiklikul õppekaval ja koosnevad testidest järgmistes õppeainetes: eesti keel ja kirjandus, matemaatika,
A-võõrkeel (inglise) ning lühivestlus. Testide sooritamise aeg kokku on
120 minutit ja nende sooritamise järjekord on vaba.

PANE TÄHELE,  ET …
ico_punkt_roheline sisseastumiskatseid ei pea sooritama õpilased,
1) kelle 9.klassi aastahinded on “4” või “5” ja käitumishinne vähemalt “rahuldav” või
2) kes on 8. või 9. klassis saavutanud maakondlikel aineolümpiaadidel individuaalselt 1., 2. või 3. koha ja kelle käitumishinne on vähemalt „rahuldav” või
3) kes on 8. või 9. klassis esindanud individuaalselt maakonda aineolümpiaadide vabariiklikus voorus ja kelle käitumishinne on vähemalt „rahuldav”
Õpilast, kes sisseastumiskatseid ei pea sooritama, oodatakse ikkagi lühivestlusele komisjoniga kokku lepitud ajal. Registeeru siin.

 

ico_punkt_roheline  kaasa tuleb võtta
isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus) ja
9. klassi lõputunnistus

EELREGISTREERUMINE KATSETELE (hiljemalt 18. maiks)  siin
Täiendav info  kool@palamuse.edu.ee


Täpsema info õpetatavatest kohustuslikest- ja valikainetest leiate siit – “Õppetöö gümnaasiumiastmes” 
 
Avalduse ja teised kooli vastuvõtmise korras (§ 3 lg 1) nimetatud dokumendid 10. klassi astumiseks esitada hiljemalt 23. augustiks 2021 kooli kantseleisse või digitaalselt aadressile kool@palamuse.edu.ee.

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/vastuvott/10-klassi-vastuvott/