Õppenõukogu

ÕPPENÕUKOGU KORRALISED KOOSOLEKUD 2017/2018 ÕPPEAASTAL 

August / 30.august 2017 nr 5
kokkuvõte 2016/2017. õ.-a. tööst
2017/2018. õ.-a. eesmärgid
õppenõukogu töökava 2017/2018 õppeaastaks
2017/2018. õ.-a. üldtööplaan
õppeaasta algusega seotud tegevused

September / 26. september 2017  nr 6
õppeaasta koolitusplaani täpsustamine

Detsember / 06. detsember 2017  nr 7
I trimestri kokkuvõte ja analüüs (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)

Märts / 14. märts 2018  nr 1
II trimestri kokkuvõte ja analüüs (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)

Juuni / 8. juuni 2018  nr 2
III trimestri kokkuvõte (sh. HEV, õppeedukus, koolikohustuse täitmine, huvitegevus)
1.-8., 10.,11. klasside lõpetamine
täiendavate õppetööde määramine (vajadusel)

Juuni / 21. juuni 2018  nr 3
9. klassi ja 12. klassi lõpetamine
täiendavate õppetööde tulemused (vajadusel)

August / 27. august 2018  nr 4
kokkuvõte 2017/2018. õ.-a. tööst
2018/2019. õ.-a. eesmärgid
õppenõukogu töökava 2018/2019 õppeaastaks
üldtööplaan 2018/2019 õppeaastaks
õppeaasta algusega seotud tegevused

Igavene link sellele artiklile: http://www.palamuse.edu.ee/web3/oppenoukogu/