Kursuste hindamine

10 – 11 KLASS

Õppeaine 1 kursusega (1 ainetund nädalas) Õppeaine 2 kursusega (2 ainetundi nädalas) Õppeaine 3 kursusega (3 ainetundi nädalas) Õppeaine 4 kursusega (4 ainetundi nädalas) Õppeaine 5 kursusega (2 ainetundi nädalas)
1 kursuse tähtaeg  06. juuni 2017 27. jaanuar 2017 2. detsember 2016 11. november 2016 21. oktoober 2016
2 kursuse tähtaeg 06. juuni 2017 10. märts 2017 27. jaanuar 2017 16. detsember 2016
3 kursuse tähtaeg 06. juuni 2017 7. aprill 2017 17. veebruar 2017
4 kursuse tähtaeg 06. juuni 2017 14. aprill 2017
5 kursuse tähtaeg 06. juuni 2017
1 kursusega aine I poolaastal 1. september 2016 – 27. jaanuar 2017
1 kursusega aine II poolaastal 31. jaanuar 2017 – 06. juuni 2017

12 KLASS

  • Kirjandus (2 kursust): detsember 2016, 21. aprill 2017
  • Eesti keel – „Praktiline eesti keel” III ja “Kõne ja väitlus” – 22.detsember 2016
  • Eesti keel –  Teksti keel ja stiil” ja riigieksami valikkursus – (algab 9. jaanuar 2017) 21. aprill 2017
  • Inglise keel (2 kursust, toimuvad paralleelselt): 1. mai 2017
  • Inglise keel (valikkursus): 1. mai 2017
  • Matemaatika lai (4 k + 1 RE kursus): 21. 0ktoober 2016, 9. detsember 2016, 3. veebruar 2017, 17. märts 2017;  RE kursus – 11. mai 2017
  • Matemaatika kitsas (2 k + 1 RE kursus): 25. november 2016, 23. veebruar 2017; RE kursus –  11. mai 2017
Õppeaine 1 kursusega (1 ainetund nädalas) Õppeaine 2 kursusega (2 ainetundi nädalas) Õppeaine 3 kursusega (3 ainetundi nädalas)
1 kursuse tähtaeg  06. juuni 2017 20. jaanuar 2017 25. november 2016
2 kursuse tähtaeg 06. juuni 2017 23. veebruar 2017
3 kursuse tähtaeg 06. juuni 2017
1 kursusega aine I poolaastal 1. september 2016 – 13. jaanuar 2017
1 kursusega aine II poolaastal 16. jaanuar 2017 – 06. juuni 2017

NB! 12 klassil on riigieksamite sessioon 20. aprillist 2017 – 12. maini 2017. Sellel perioodil tavapärast tunniplaanijärgset õppetööd ei toimu. 12. klassi tunniplaanijärgne õppetöö jätkub alates 15. maist 2017.a.