Põhikooli lõpupildid on valmis

Põhikooli lõpupilte saab kooli kantseleist.